1. Dla firmy
 2. Akademia przedsiębiorcy
 3. Regulamin sklepu internetowego – co musi zawierać?
Regulamin sklepu internetowego – co musi zawierać?

Regulamin sklepu internetowego – co musi zawierać?

6 min czytania

Jako internetowy sprzedawca masz obowiązek przygotować i udostępnić klientom regulamin sklepu internetowego – taki, który zawiera wszystkie elementy wymagane przez ustawę. Jakie są podstawowe jego zapisy? Sprawdź, co gwarantuje Twoim klientom prawo e-konsumenta i jak mają się do regulaminu przepisy RODO w sklepie internetowym. Zobacz także, na co powinien uważać e-sprzedawca, tworząc regulamin swojego sklepu.

 

Czytaj dalej, a dowiesz się:

 

 • Jakie są obowiązki właściciela sklepu internetowego wobec e-konsumenta?
 • Jakie elementy musi zawierać regulamin sklepu internetowego?
 • Jakie są klauzule niedozwolone w regulaminie?
 • Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego, uwzględniając obowiązki RODO?
 • Na jakie prawa e-konsumenta należy zwrócić uwagę, tworząc regulamin sklepu internetowego?
 • Na co powinieneś uważać jako internetowy sprzedawca, przygotowując regulamin sklepu internetowego?

Zobacz też: Obowiązkowe elementy strony internetowej – poznaj najważniejsze z nich!

 

Obsługa sklepu internetowego – zakres obowiązków: przede wszystkim regulamin

 

Prowadzenie biznesu online wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających m.in. z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną*. Jednym z najważniejszych jest przygotowanie i udostępnienie klientom regulaminu sklepu internetowego.

 

Regulamin sklepu internetowego – obowiązki sprzedawcy

 

Jako właściciel sklepu internetowego musisz więc nie tylko zadbać o to, co znajdzie się w treści regulaminu, lecz także upewnić się, że każdy klient będzie miał do niego łatwy dostęp.

 

Regulamin sklepu internetowego – co musi zawierać?

 

Jeśli chodzi o treść regulaminu sklepu internetowego, musisz pamiętać o najważniejszej zasadzie, która wynika z prawa e-konsumenta – musi on dopełnić tylko tych zasad regulaminu, które zostały konsumentowi udostępnione. Choćby dlatego sporządzenie tego dokumentu jest kluczowe z punktu widzenia internetowego sprzedawcy – to, czego w nim nie umieścisz, nie obowiązuje Twoich klientów.

 

Czytaj także: Tworzenie stron internetowych – jak wybrać odpowiednią firmę?

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje podstawowe elementy, które muszą się znaleźć w regulaminie każdego sklepu internetowego. Przedstawiamy je szczegółowo poniżej.

 

1. Dane firmy, .in..:

 

2. Informacje o charakterze i zakresie prowadzonej działalności:

 

 • na jakim obszarze działa Twoja firma (krajowym, europejskim, międzynarodowym),
 • jakie usługi świadczy Twoja firma.

3. Informacja o wymaganiach technicznych wobec urządzenia, z którego korzysta klient.

 

4. Szczegółowe informacje na temat zawieranej umowy pomiędzy Tobą a klientem:

 

 • charakter umowy,
 • termin realizacji umowy,
 • prawa i obowiązki zarówno kupującego, jak i internetowego sprzedawcy,
 • metody płatności obowiązujące w sklepie,
 • metody dostarczania towaru/realizacji usługi i obowiązki obydwu stron z tym związane,
 • warunki rozwiązania umowy,
 • prawo e-konsumenta do odstąpienia od umowy.

5. Informacje o zwrotach i reklamacjach.

 

6. Postanowienia końcowe:

 

 • dotyczące metod rozwiązywania ewentualnych sporów między konsumentem a właścicielem sklepu internetowego (konieczne jest poinformowanie o istnieniu systemu ODR – platformy służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich),
 • dotyczące procedur związanych z wprowadzaniem zmian do regulaminu sklepu.

Czytaj również: CEIDG – co to jest, do czego służy i co można tam znaleźć?

 

Regulamin a klauzule niedozwolone

 

Oprócz zapisów, do których umieszczenia w regulaminie zobowiązuje Cię ustawa, możesz dołączyć elementy, które uważasz za niezbędne lub korzystne. Nie mogą one jednak stać w sprzeczności z prawami e-konsumenta. Na stronie internetowej UOKiK znajdziesz pełną listę klauzul, których umieszczanie w regulaminie sklepu internetowego jest zakazane**. Wśród nich znajdują się np.:

 

 • zapis o prawie przedsiębiorcy do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny,
 • informacja, że prawo do reklamacji przysługuje tylko wtedy, gdy klient sprawdzi stan towaru w obecności kuriera,
 • zastrzeżenie, że właściciel sklepu nie bierze na siebie odpowiedzialności za przesyłkę,
 • informacja, że sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki.

Pamiętaj, że za umieszczenie w regulaminie sklepu którejś z klauzul niedozwolonych grozi Ci:

 

 • kara od 1 do 1,5 tys. zł nałożona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • kara w wysokości 10 proc. przychodów uzyskanych w poprzednim roku rozliczeniowym nałożona przez UOKiK.

 Sprzedawca w sklepie internetowym – kobieta przygotowuje paczki do wysłania

 

RODO – sklep internetowy. O czym musisz pamiętać?

 

Z pewnością jedną z najważniejszych kwestii, o których musisz pamiętać przy okazji przygotowywania regulaminu sklepu internetowego, są przepisy związane z RODO. Jako przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną będziesz przetwarzał dane osobowe swoich klientów, dlatego masz obowiązek poinformować ich o wszelkich kwestiach z tym związanych, a także o stosowaniu na stronie sklepu plików cookies.

 

Sprawdź także: Jak napisać zgodną z przepisami politykę prywatności na stronę internetową?

 

RODO – sklep internetowy: regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego – jak go napisać? Krok po kroku

 

Regulamin sklepu internetowego pisze się według określonego schematu, w którym znajdują się następujące punkty.

1. Postanowienia ogólne (dane sprzedawcy i określenie, kim jest odbiorca regulaminu).

2. Definicje (musisz zdefiniować podstawowe terminy, np. regulamin, klient itd.).

3. Opis usług, jakie świadczy Twój sklep drogą elektroniczną.

4. Opis sprzedawanych przez Ciebie produktów.

5. Zasady korzystania ze sklepu internetowego (m.in. informacja o tym, czy konieczna jest rejestracja).

6. Metody płatności.

7. Metody dostawy i koszty z nimi związane.

8. Prawo e-konsumenta do odstąpienia od umowy i wzór takiego formularza.

9. Polityka zwrotów.

10. Informacje o możliwości reklamacji i jej warunkach.

11. Informacje o ochronie danych osobowych wynikającej z przepisów RODO.

12. Postanowienia końcowe – zazwyczaj wkleja się tam następujący tekst:

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1204), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

13. Polityka prywatności i informacja o stosowanych na stronie ciasteczkach (może – ale nie musi – stanowić część regulaminu; teoretycznie jest to osobny dokument, jednak zazwyczaj włącza się go do regulaminu).

 

Napisanie zgodnego z wymogami prawa regulaminu sklepu internetowego może okazać się dla wielu przedsiębiorców skomplikowane. Istnieją firmy, które specjalizują się w przygotowywaniu takich dokumentów i za odpowiednią opłatą dopilnowują, by znalazły się w nich wszystkie niezbędne elementy, nie pojawiły się klauzule zakazane i by właściciele sklepów mogli w nich zawrzeć dodatkowe zapisy – bez ryzyka, że zostaną sformułowane w sposób, który narazi ich na spory z konsumentami oraz kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Przeczytaj również: Własny sklep internetowy czy sprzedaż przed dystrybutorów?

 

* https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204.

** https://www.rejestr.uokik.gov.pl/.

 

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera w ramach Akademii Przedsiębiorcy