Poznaj
ofertę dla
przedsiębiorców

Polska Bezgotówkowa
Poznaj również ofertę dla instytucji publicznych

Jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, zamów terminal za darmo już dzisiaj.

Odbierz terminal za 0 zł 
w ramach Programu
Polska Bezgotówkowa

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać darmowy terminal w ramach Programu. Jeżeli jesteś zainteresowany terminalem w telefonie, kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

* Pola obowiązkowe
Poznaj również ofertę dla instytucji publicznych Polska Bezgotówkowa
 • Polska Bezgotówkowa

  JUŻ PONAD 407 000 firm
  W PROGRAMIE

 • Polska Bezgotówkowa

  Sprawniejsza obsługa

 • Polska Bezgotówkowa

  Większe bezpieczeństwo

 • Polska Bezgotówkowa

  Większe zyski

Wybierz dostawcę terminala i kliknij „Wyślij”

Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do wybranego dostawcy.

Digital Payments for a Trusted World
Digital Payments for a Trusted World
BNP Paribas
BNP Paribas
eCard S.A.
eCard S.A.
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Partner Fiserv Polska S.A.
Bank Pocztowy
Partner Fiserv Polska S.A.
Elavon Financial Services
Santander Bank Polska S.A.
Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze
Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze
Fiserv Polska S.A.
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
Alior Bank S.A.
Alior Bank S.A.
Planet Pay
mBank S.A.
mBank S.A.
Partner Fiserv Polska S.A.
PayTel S.A.
eService
Polskie ePłatności S.A.
Nest Bank
Nest Bank
Partner PayTel S.A.
SumUp
ING Bank Śląski S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Credit Agricole
Credit Agricole
Krakowski Bank Spółdzielczy
Krakowski Bank Spółdzielczy
Partner Fiserv Polska S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.

Kryteria uczestnictwa w Programie

 • Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym).
 • Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).
 • Przedsiębiorca zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.
 • Przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.
 • Od 1 maja 2020 roku Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o sektor urządzeń vendingowych. Dofinansowanie obejmuje korzytanie z urządzenia, bez kosztów prowizji od transakcji.
 • Od 1 maja 2020 roku zniesieno ograniczenia udziału w Programie Polska Bezgotówkowa podmiotów, które działają w ramach franczyz oraz sieci usługowych i handlowych i posiadającyh więcej niż 5 punktów.
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego - wyciąg dla akceptanta

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie?

Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia obrotu na terminalu w wys. 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Z kim przedsiębiorca podpisuje umowę chcąc skorzystać z oferty Programu?

Przedsiębiorca podpisuje umowę z wybranym przez siebie dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w Programie. Wszystkie instytucje (agenci rozliczeniowi i banki), z którymi można rozpocząć współpracę wymienieni są na stronie https://polskabezgotowkowa.pl/#wybierz-agenta.

Jakie warunki będą obowiązywały po 12 darmowych miesiącach?

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.

W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Ile terminali przedsiębiorca może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 terminal płatniczy we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy od momentu jego instalacji. Wyjątkiem są Akceptanci z sektora transportu osobowego (bez taksówek), którzy mogą otrzymać do 20 sztuk terminali. 

Jakie są benefity dla przedsiębiorcy?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego przez 12 miesięcy oraz obsługą płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy lub do osiągnięcia obrotu w wysokości 100 tys. zł.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?

Do Programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. 

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania lub do osiągnięcia obrotu na poziomie 100 tys. zł.

Najważniejsze pojęcia:

Agent rozliczeniowy – dostawca usług w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, oferuje przedsiębiorcom usługi związane z przyjmowaniem płatności kartami (sprawdzanie i rozliczanie transakcji, udostępnianie terminali płatniczych).

Akceptant – przedsiębiorca, który zainstalował już w swoim punkcie handlowo-usługowym terminal do obsługi płatności bezgotówkowych.

Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany pozyskaniem terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym. Lista agentów jest dostępna na stronie https://polskabezgotowkowa.pl/#wybierz-agenta.

Terminal za 0
dla Administracji Rządowej

 1. Wypełnij formularz
 2. Wybierz dostawcę darmowego terminala
 3. Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać darmowy terminal w ramach Programu. Jeżeli jesteś zainteresowany terminalem w telefonie, kliknij tutaj i dowiedz się więcej.

* Pola obowiązkowe

W panleu obok wybierz dostawcę terminala >

Wybierz dostawcę terminala i kliknij „Wyślij”

Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do wybranego dostawcy.

Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze
Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze
ING Bank Śląski S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Bank Pocztowy
Partner Fiserv Polska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.
Planet Pay
PayTel S.A.
Credit Agricole
Credit Agricole
eService
Polskie ePłatności S.A.
BNP Paribas
BNP Paribas
Krakowski Bank Spółdzielczy
Krakowski Bank Spółdzielczy
Partner Fiserv Polska S.A.
mBank S.A.
mBank S.A.
Partner Fiserv Polska S.A.
Digital Payments for a Trusted World
Digital Payments for a Trusted World
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Fiserv Polska S.A.
SumUp
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Partner Fiserv Polska S.A.
Alior Bank S.A.
Alior Bank S.A.
Elavon Financial Services
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
Nest Bank
Nest Bank
Partner PayTel S.A.
eCard S.A.
eCard S.A.

Odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie?

Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia obrotu na terminalu w wys. 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla placówek publicznej służby zdrowia objętych Programem?

Każda placówka publicznej służby zdrowia przystępująca do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 grudnia 2025 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla sądów objętych Programem?

Każdy sąd przystępujący do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 grudnia 2025 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa.

W jaki sposób urząd może przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#urzedy-samorzadu-terytorialnego

Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek administracji skarbowej objętych Programem?

Każda jednostka administracji skarbowej przystępująca do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 grudnia 2025 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jakie są korzyści z przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa

Każda instytucja otrzyma pokrycie kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Z kim przedsiębiorca podpisuje umowę chcąc skorzystać z oferty Programu?

Przedsiębiorca podpisuje umowę z wybranym przez siebie dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w Programie. Wszystkie instytucje (agenci rozliczeniowi i banki), z którymi można rozpocząć współpracę wymienieni są na stronie https://polskabezgotowkowa.pl/#wybierz-agenta.

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • Upowszechnienie i promocja obrotu bezgotówkowego wśród obywateli w Polsce.
 • Działania w celu rozbudowy i poszerzania sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach handlowo-usługowych, urzędach i instytucjach publicznych, itp.
 • Podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli na temat mechanizmów obrotu bezgotówkowego, jego bezpieczeństwa i zasad ekonomii, poprzez działania informacyjno-edukacyjne.
 • Promocja innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy.

Jakie są warunki finansowe udziału sądów w Programie Polska Bezgotówkowa?

Sąd przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w sądach objętych tym Programem w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Jakie są warunki finansowe udziału placówek publicznej służby zdrowia w Programie Polska Bezgotówkowa?

Placówka publicznej służby zdrowia przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w placówkach publicznej służby zdrowia objętych tych programem w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Jakie są warunki finansowe udziału jednostek administracji skarbowej w Programie Polska Bezgotówkowa?

Jednostka administracji skarbowej przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w jednostkach administracji skarbowej objętych tych programem w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Z kim urząd ma się kontaktować w sprawie zasad w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien kontaktować się bezpośrednio z agentem rozliczeniowym lub agentami rozliczeniowymi uczestniczącymi w Programie Polska Bezgotówkowa . Dodatkowo wszystkie niezbędne informacje dla urzędów znajdują się na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#urzedy-samorzadu-terytorialnego 

Ile terminali można otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 terminal płatniczy we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy od momentu jego instalacji. 

 

Jakie warunki będą obowiązywały po 12 darmowych miesiącach?

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.

W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa będzie realizowany dla sądów od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa będzie realizowany dla placówek publicznej służby zdrowia od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa będzie realizowany dla jednostek administracji skarbowej od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

W jaki sposób instytucje publiczne mogą przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Każda z zainteresowanych instytucji publicznych powinna skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotówkowa.pl

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • upowszechnianiem i promocją obrotu bezgotówkowego wśród klientów,
 • rozbudową i poszerzaniem sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach usługowo-handlowych, a od 1 września 2018 roku obszar działalności zostanie poszerzony o urzędy i instytucje publiczne,
 • podnoszeniem świadomości i poziomu wiedzy klientów na temat mechanizmu obrotu bezgotówkowego
 • promocją innowacji technologicznych wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego

Ile terminali przedsiębiorca może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 1 terminal płatniczy we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy od momentu jego instalacji. Wyjątkiem są Akceptanci z sektora transportu osobowego (bez taksówek), którzy mogą otrzymać do 20 sztuk terminali. 

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla placówek publicznej służby zdrowia obowiązkowy?

Nie, udział w Programie Polska Bezgotówkowa nie jest obowiązkowy, ale dzięki niemu placówki publicznej służby zdrowia mogą na atrakcyjnych warunkach, czyli bez opłat za terminal płatniczy POS i obsługę transakcji oraz bez opłat dla klientów placówek publicznej służby zdrowia do 31 grudnia 2025 r. udostępniać płatności bezgotówkowe

Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla sądów obowiązkowy?

Nie, udział w Programie Polska Bezgotówkowa nie jest obowiązkowy, ale dzięki niemu sądy mogą na atrakcyjnych warunkach, czyli bez opłat za terminal płatniczy POS i obsługę transakcji oraz bez opłat dla klientów sądów do 31 grudnia 2025 r. udostępniać płatności bezgotówkowe

Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla jednostek administracji skarbowej obowiązkowy?

Nie, udział w Programie Polska Bezgotówkowa nie jest obowiązkowy, ale dzięki niemu jednostki administracji skarbowej mogą na atrakcyjnych warunkach, czyli bez opłat za terminal płatniczy POS i obsługę transakcji oraz bez opłat dla klientów jednostek administracji skarbowej do 31 grudnia 2025 r. udostępniać płatności bezgotówkowe

Jakie są warunki finansowe udziału instytucji publicznych w Programie Polska Bezgotówkowa?

Instytucje publiczne przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Jakie są benefity dla przedsiębiorcy?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego przez 12 miesięcy oraz obsługą płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy lub do osiągnięcia obrotu w wysokości 100 tys. zł.

Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

W jaki sposób sąd może przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Sąd powinien skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#sady

W jaki sposób placówka publicznej służby zdrowia może przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Placówka publicznej służby zdrowia powinna skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#publiczna-sluzba-zdrowia

W jaki sposób jednostka administracji skarbowej może przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Jednostka administracji skarbowej powinna skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#administracja-skarbowa

Jakie warunki będą obowiązywały po 12 darmowych miesiącach?

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.

W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?

Do Programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).

Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla urzędów objętych Programem?

Każdy urząd przystępujący do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 grudnia 2025 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Z kim i jakie umowy sąd będzie musiał podpisać, aby uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Sąd powinien podpisać umowę z wybranym agentem rozliczeniowym dotyczącą przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa.

Z kim i jakie umowy placówka publicznej służby zdrowia będzie musiała podpisać, aby uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Placówka publicznej służby zdrowia powinna podpisać umowę z wybranym agentem rozliczeniowym dotyczącą przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa.

Z kim i jakie umowy jednostka administracji skarbowej będzie musiała podpisać, aby uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Jednostka administracji skarbowej powinna podpisać umowę z wybranym agentem rozliczeniowym dotyczącą przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. 

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania lub do osiągnięcia obrotu na poziomie 100 tys. zł.

Jakie są warunki finansowe udziału urzędów w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w urzędach objętych tych programem w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

W jaki sposób sąd ma dokonać wyboru agenta rozliczeniowego w Programie Polska Bezgotówkowa?

Sąd powinien zwrócić się o oferty do agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa, a następnie przeanalizować otrzymane oferty i wybrać agenta, który spełnia jego oczekiwania w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych.

W jaki sposób placówka publicznej służby zdrowia ma dokonać wyboru agenta rozliczeniowego w Programie Polska Bezgotówkowa?

Placówka publicznej służby zdrowia powinna zwrócić się o oferty do agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa, a następnie przeanalizować otrzymane oferty i wybrać agenta, który spełnia jej oczekiwania w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych.

W jaki sposób jednostka administracji skarbowej ma dokonać wyboru agenta rozliczeniowego w Programie Polska Bezgotówkowa?

Jednostka administracji skarbowej powinna zwrócić się o oferty do agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa, a następnie przeanalizować otrzymane oferty i wybrać agenta, który spełnia jej oczekiwania w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych.

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • upowszechnianiem i promocją obrotu bezgotówkowego wśród klientów,
 • rozbudową i poszerzaniem sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach usługowo-handlowych, a od 1 września 2018 roku obszar działalności zostanie poszerzony o urzędy i instytucje publiczne,
 • podnoszeniem świadomości i poziomu wiedzy klientów na temat mechanizmu obrotu bezgotówkowego
 • promocją innowacji technologicznych wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego

Jakimi kartami klienci będą mogli dokonać płatności w terminalach POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W terminalach płatniczych POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa klienci będą mogli płacić kartami Visa i Mastercard. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Najważniejsze pojęcia:

Agent rozliczeniowy – dostawca usług w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, oferuje przedsiębiorcom usługi związane z przyjmowaniem płatności kartami (sprawdzanie i rozliczanie transakcji, udostępnianie terminali płatniczych).

Akceptant – przedsiębiorca, który zainstalował już w swoim punkcie handlowo-usługowym terminal do obsługi płatności bezgotówkowych.

Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany pozyskaniem terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym. Lista agentów jest dostępna na stronie https://polskabezgotowkowa.pl/#wybierz-agenta.

Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa będzie realizowany dla urzędów od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Czy i gdzie sąd może otrzymać/zobaczyć wzór umowy z agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Każdy z agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa posiada własne wzory umów i tylko agenci rozliczeniowi mogą je przekazać do sądu. W tym celu należy się skontaktować z wybranym lub wybranymi agentami rozliczeniowymi.

Czy i gdzie placówka publicznej służby zdrowia może otrzymać/zobaczyć wzór umowy z agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Każdy z agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa posiada własne wzory umów i tylko agenci rozliczeniowi mogą je przekazać do placówki publicznej służby zdrowia. W tym celu należy się skontaktować z wybranym lub wybranymi agentami rozliczeniowymi.

Czy i gdzie jednostka administracji skarbowej może otrzymać/zobaczyć wzór umowy z agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Każdy z agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa posiada własne wzory umów i tylko agenci rozliczeniowi mogą je przekazać do jednostki administracji skarbowej. W tym celu należy się skontaktować z wybranym lub wybranymi agentami rozliczeniowymi.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Czy w terminalach otrzymanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa możliwe będzie dokonywanie płatności innymi bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi niż instrumenty objęte Programem Polska Bezgotówkowa (instrumenty oparte o karty płatnicze Visa i Mastercard)?

Zakres instrumentów płatniczych akceptowanych w terminalach w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zależy od oferty agentów rozliczeniowych, minimum są to kart Visa i Mastercard (z wykorzystaniem również telefonów). Inne instrumenty mogą być akceptowane pod warunkiem, że obsługuje je agent rozliczeniowy. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla urzędów obowiązkowy?

Nie, udział w Programie Polska Bezgotówkowa nie jest obowiązkowy, ale dzięki niemu urzędy mogą na atrakcyjnych warunkach, czyli bez opłat za terminal płatniczy POS i obsługę transakcji oraz bez opłat dla klientów urzędów do 31 grudnia 2025 r. udostępniać płatności bezgotówkowe swoim klientom.

Czy i jakie usługi dodatkowe w terminalach POS będę udostępniane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o produkty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych i może być płatny.

Czy i jakie usługi dodatkowe w terminalach POS będę udostępniane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o produkty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych i może być płatny.

Jakimi kartami klienci będą mogli dokonać płatności w terminalach POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W terminalach płatniczych POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa klienci będą mogli płacić kartami Visa i Mastercard. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Jakie funkcjonalności posiadają terminale POS agentów rozliczeniowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o karty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Z kim i jakie umowy urząd będzie musiał podpisać, aby uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien podpisać umowę z wybranym agentem rozliczeniowym dotyczącą przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Urząd może również podpisać aneks do posiadanej już umowy z First Data Polska S.A. w ramach Programu.

Kiedy środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez wybranego przez placówkę publicznej służby zdrowia agenta rozliczeniowego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na wskazany przez placówkę publicznej służby zdrowia rachune

Agent rozliczeniowy będzie przekazywać środki zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy placówką publicznej służby zdrowia i wybranym agentem rozliczeniowym.

Kiedy środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez wybranego przez sąd agenta rozliczeniowego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na wskazany przez sąd rachunek bankowy/rachunki bankowe?

Agent rozliczeniowy będzie przekazywać środki zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy sądem i wybranym agentem rozliczeniowym.

Czy w terminalach otrzymanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa możliwe będzie dokonywanie płatności innymi bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi niż instrumenty objęte Programem Polska Bezgotówkowa (instrumenty oparte o karty płatnicze Visa i Mastercard)?

Zakres instrumentów płatniczych akceptowanych w terminalach w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zależy od oferty agentów rozliczeniowych, minimum są to karty Visa i Mastercard (z wykorzystaniem również telefonów). Inne instrumenty mogą być akceptowane pod warunkiem, że obsługuje je agent rozliczeniowy. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa. Usługi takie mogą być płatne.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

W jaki sposób urząd ma dokonać wyboru agenta rozliczeniowego w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien zwrócić się o oferty do agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa, a następnie przeanalizować otrzymane oferty i wybrać agenta, który spełnia jego oczekiwania w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa placówka publicznej służby zdrowia będzie ponosiła opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, placówka publicznej służby zdrowia w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosiła opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa sąd będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, sąd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy i jakie usługi dodatkowe w terminalach POS będę udostępniane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o produkty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych i może być płatny.

Jakie są zasady Programu Polska Bezgotówkowa dla sektora publicznego, w szczególności dla urzędów objętych Programem?

Każdy urząd przystępujący do Programu Polska Bezgotówkowa może otrzymać tyle terminali płatniczych ile ma własnych punktów kasowych. W okresie od podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 września 2018 r.) do 31 grudnia 2025 r. wszystkie opłaty związane z obsługą terminali i realizacją transakcji ponosi Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Czy i gdzie urząd może otrzymać/zobaczyć wzór umowy z agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Każdy z agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa posiada własne wzory umów i tylko agenci rozliczeniowi mogą je przekazać do urzędu. W tym celu należy się skontaktować z wybranym lub wybranymi agentami rozliczeniowymi.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa placówka publicznej służby zdrowia będzie ponosiła opłaty związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS?

Nie, placówka publicznej służby zdrowia w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosiła opłat związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa sąd będzie ponosił opłaty związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS?

Nie, sąd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS.

Kiedy środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez wybranego przez jednostkę administracji skarbowej agenta rozliczeniowego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na wskazany przez jednostkę administracji skarbowej rachunek bankowy/rachunki bankowe?

Agent rozliczeniowy będzie przekazywać środki zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy jednostką administracji skarbowej i wybranym agentem rozliczeniowym.

Jakie są warunki finansowe udziału urzędów w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz obsługą transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie dofinansowywała funkcjonowanie Programu Polska Bezgotówkowa w urzędach objętych tych programem w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Jakimi kartami klienci będą mogli dokonać płatności w terminalach POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W terminalach płatniczych POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa klienci będą mogli płacić kartami Visa i Mastercard. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa klient placówki publicznej służby zdrowia będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, klient placówki publicznej służby zdrowia w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa klient sądu będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, klient sądu w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa jednostka administracji skarbowej będzie ponosiła opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, jednostka administracji skarbowej w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosiła opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Jak długo (do kiedy) będzie realizowany Program Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa będzie realizowany dla urzędów od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Czy w terminalach otrzymanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa możliwe będzie dokonywanie płatności innymi bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi niż instrumenty objęte Programem Polska Bezgotówkowa (instrumenty oparte o karty płatnicze Visa i Mastercard)?

Zakres instrumentów płatniczych akceptowanych w terminalach w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zależy od oferty agentów rozliczeniowych, minimum są to kart Visa i Mastercard (z wykorzystaniem również telefonów). Inne instrumenty mogą być akceptowane pod warunkiem, że obsługuje je agent rozliczeniowy. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Czy placówka publicznej służby zdrowia będzie mogła otrzymać więcej terminali POS niż to jest określone w zasadach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa placówka publicznej służby zdrowia może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych. Placówka publicznej służby zdrowia może wystąpić do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa o udzielenie zgody na otrzymanie większej liczby terminali niż posiadana liczba punktów kasowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa jednostka administracji skarbowej będzie ponosiła opłaty związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS?

Nie, jednostka administracji skarbowej w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosiła opłat związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS.

Ile terminali POS sąd może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa sąd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych.

Czy udział w Programie Polska Bezgotówkowa jest dla urzędów obowiązkowy?

Nie, udział w Programie Polska Bezgotówkowa nie jest obowiązkowy, ale dzięki niemu urzędy mogą na atrakcyjnych warunkach, czyli bez opłat za terminal płatniczy POS i obsługę transakcji oraz bez opłat dla klientów urzędów do 31 grudnia 2025 r. udostępniać płatności bezgotówkowe swoim klientom.

Czy i jakie usługi dodatkowe w terminalach POS będę udostępniane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o produkty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Czy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa placówka publicznej służby zdrowia będzie ponosiła koszty karty GSM?

Nie, placówka publicznej służby zdrowia nie będzie ponosiła kosztów kart GSM. Fundacja Polska Bezgotówkowa w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewnia finansowanie wszystkich kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz z obsługą transakcji bezgotówkowych. Agent rozliczeniowy nie będzie obciążał placówki publicznej służby zdrowia za korzystanie z kart GSM.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa klient jednostki administracji skarbowej będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, klient jednostki administracji skarbowej w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy sąd będzie mógł otrzymać więcej terminali POS niż to jest określone w zasadach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa sąd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych. Sąd może wystąpić do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa o udzielenie zgody na otrzymanie większej liczby terminali niż posiadana liczba punktów kasowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Z kim i jakie umowy urząd będzie musiał podpisać, aby uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien podpisać umowę z wybranym agentem rozliczeniowym dotyczącą przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Urząd może również podpisać aneks do posiadanej już umowy z First Data Polska S.A. w ramach Programu.

Kiedy środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez wybranego przez urząd agenta rozliczeniowego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na wskazany przez urząd rachunek bankowy/rachunki bankowe?

Agent rozliczeniowy będzie przekazywać środki zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy urzędem i wybranym agentem rozliczeniowym.

Kto będzie odpowiadał za instalację i obsługę serwisową terminali POS w placówce publicznej służby zdrowia w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Za instalację i obsługę serwisową terminali POS odpowiadać będzie agent rozliczeniowy, z którym placówka publicznej służby zdrowia podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Ile terminali POS jednostka administracji skarbowej może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa jednostka administracji skarbowej może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych.

Czy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa sąd będzie ponosił koszty karty GSM?

Nie, sąd nie będzie ponosił kosztów kart GSM. Fundacja Polska Bezgotówkowa w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewnia finansowanie wszystkich kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz z obsługą transakcji bezgotówkowych. Agent rozliczeniowy nie będzie obciążał sądu za korzystanie z kart GSM.

W jaki sposób urząd ma dokonać wyboru agenta rozliczeniowego w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien zwrócić się o oferty do agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa, a następnie przeanalizować otrzymane oferty i wybrać agenta, który spełnia jego oczekiwania w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, urząd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Kto decyduje o wyborze agenta rozliczeniowego obsługującego terminale POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

O wyborze agenta rozliczeniowego decyduje placówka publicznej służby zdrowia.

Czy jednostka administracji skarbowej będzie mogła otrzymać więcej terminali POS niż to jest określone w zasadach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa jednostka administracji skarbowej może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych. Jednostka administracji skarbowej może wystąpić do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa o udzielenie zgody na otrzymanie większej liczby terminali niż posiadana liczba punktów kasowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Kto będzie odpowiadał za instalację i obsługę serwisową terminali POS w sądzie w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Za instalację i obsługę serwisową terminali POS odpowiadać będzie agent rozliczeniowy, z którym sąd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Czy i gdzie urząd może otrzymać/zobaczyć wzór umowy z agentem rozliczeniowym w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Każdy z agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa posiada własne wzory umów i tylko agenci rozliczeniowi mogą je przekazać do urzędu. W tym celu należy się skontaktować z wybranym lub wybranymi agentami rozliczeniowymi.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił opłaty związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS?

Nie, urząd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS.

Czy placówka publicznej służby zdrowia będzie przeszkolona przez agenta rozliczeniowego?

Tak, każdy agent rozliczeniowy po podpisaniu umowy musi zainstalować terminale POS i przeszkolić osoby je obsługujące.

Czy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa jednostka administracji skarbowej będzie ponosiła koszty karty GSM?

Nie, jednostka administracji skarbowej nie będzie ponosiła kosztów kart GSM. Fundacja Polska Bezgotówkowa w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewnia finansowanie wszystkich kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz z obsługą transakcji bezgotówkowych. Agent rozliczeniowy nie będzie obciążał jednostki administracji skarbowej za korzystanie z kart GSM.

Kto decyduje o wyborze agenta rozliczeniowego obsługującego terminale POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

O wyborze agenta rozliczeniowego decyduje sąd.

Czy i jakie usługi dodatkowe w terminalach POS będę udostępniane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o produkty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa klient urzędu będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, klient urzędu w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Jakie funkcjonalności posiadają terminale POS agentów rozliczeniowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o karty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Kto będzie odpowiadał za instalację i obsługę serwisową terminali POS w jednostce administracji skarbowej w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Za instalację i obsługę serwisową terminali POS odpowiadać będzie agent rozliczeniowy, z którym jednostka administracji skarbowej podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Czy sąd będzie przeszkolony przez agenta rozliczeniowego?

Tak, każdy agent rozliczeniowy po podpisaniu umowy musi zainstalować terminale POS i przeszkolić osoby je obsługujące.

Kiedy środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez wybranego przez urząd agenta rozliczeniowego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa na wskazany przez urząd rachunek bankowy/rachunki bankowe?

Agent rozliczeniowy będzie przekazywać środki zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy urzędem i wybranym agentem rozliczeniowym.

Jak będzie wyglądała obsługa płatności bezgotówkowych w placówkach publicznej służby zdrowia po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa, czyli po 31 grudnia 2025?

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowywać będzie akceptację płatności w placówkach publicznej służby zdrowia do 31 sierpnia 2021 r. W ostatnim roku trwania Programu Polska Bezgotówkowa będą podjęte decyzje o ewentualnym kontunuowaniu dofinansowania obsługi płatności bezgotówkowych w placówkach publicznej służby zdrowia przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Kto decyduje o wyborze agenta rozliczeniowego obsługującego terminale POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

O wyborze agenta rozliczeniowego decyduje jednostka administracji skarbowej.

Ile terminali POS urząd może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych, z zaznaczeniem iż w ramach migracji urząd przechodząc z Programu do Programu Polska Bezgotówkowa będzie mógł posiadać taka samą liczbę terminali, niezależnie od liczby posiadanych przez urząd własnych punktów kasowych.

Jak będzie wyglądała obsługa płatności bezgotówkowych w sądzie po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa, czyli po 31 grudnia 2025?

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowywać będzie akceptację płatności w sądach do 31 grudnia 2025 r. W ostatnim roku trwania Programu Polska Bezgotówkowa będą podjęte decyzje o ewentualnym kontunuowaniu dofinansowania obsługi płatności bezgotówkowych w sądach przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, urząd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Czy placówka publicznej służby zdrowia będzie mogła odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Tak, placówka publicznej służby zdrowia będzie mogła w każdej chwili odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa. Szczegóły odstąpienia zawarte będą w umowie z wybranym agentem rozliczeniowym.

Czy jednostka administracji skarbowej będzie przeszkolona przez agenta rozliczeniowego?

Tak, każdy agent rozliczeniowy po podpisaniu umowy musi zainstalować terminale POS i przeszkolić osoby je obsługujące.

Czy urząd będzie mógł otrzymać więcej terminali POS niż to jest określone w zasadach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych. Urząd może wystąpić do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa o udzielenie zgody na otrzymanie większej liczby terminali niż posiadana liczba punktów kasowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Czy sąd będzie mógł odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Tak, sąd będzie mógł w każdej chwili odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa. Szczegóły odstąpienia zawarte będą w umowie z wybranym agentem rozliczeniowym.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił opłaty związane z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS?

Nie, urząd w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS.

Czy placówka publicznej służby zdrowia w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa będzie mogła zmienić agenta go obsługującego na innego?

Placówka publicznej służby zdrowia nie może zmienić agenta rozliczeniowego w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa. Rozwiązanie współpracy z wybranym agentem, z którym placówka publicznej służby zdrowia podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oznacza zaprzestanie dofinansowania akceptacji płatności bezgotówkowych dla placówki publicznej służby zdrowia przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Przy czym Fundacja dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami a placówką publicznej służby zdrowia przebiegała poprawnie.

Jakie funkcjonalności posiadają terminale POS agentów rozliczeniowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o karty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Czy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił koszty karty GSM?

Nie, urząd nie będzie ponosił kosztów kart GSM. Fundacja Polska Bezgotówkowa w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewnia finansowanie wszystkich kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz z obsługą transakcji bezgotówkowych. Agent rozliczeniowy nie będzie obciążał urzędu za korzystanie z kart GSM.

Czy sąd w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa będzie mógł zmienić agenta go obsługującego na innego?

Sąd nie może zmienić agenta rozliczeniowego w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa. Rozwiązanie współpracy z wybranym agentem, z którym sąd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oznacza zaprzestanie dofinansowania akceptacji płatności bezgotówkowych dla sądu przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Przy czym Fundacja dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami a sądami przebiegała poprawnie.

Czy w Programie Polska Bezgotówkowa klient urzędu będzie ponosił opłaty związane z obsługą transakcji bezgotówkowych?

Nie, klient urzędu w Programie Polska Bezgotówkowa nie będzie ponosił opłat związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych.

Jak wyglądać będzie współpraca placówki publicznej służby zdrowia z Fundacją Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa nie będzie bezpośrednio współpracowała z placówką publicznej służby zdrowia, ale dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami rozliczeniowymi a placówką publicznej służby zdrowia przebiegała poprawnie. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie kosztów instalacji i użytkowania terminali płatniczych postawionych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja dodatkowo będzie mogła wizytować placówki publicznej służby zdrowia, które przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa, weryfikując liczbę użytkowanych terminali, dofinansowywanych przez Fundację.

Jak będzie wyglądała obsługa płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji skarbowej po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa, czyli po 31 grudnia 2025?

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowywać będzie akceptację płatności w jednostkach administracji skarbowej do 31 grudnia 2025 r. W ostatnim roku trwania Programu Polska Bezgotówkowa będą podjęte decyzje o ewentualnym kontunuowaniu dofinansowania obsługi płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji skarbowej przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Kto będzie odpowiadał za instalację i obsługę serwisową terminali POS w urzędzie w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Za instalację i obsługę serwisową terminali POS odpowiadać będzie agent rozliczeniowy, z którym urząd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Jak wyglądać będzie współpraca sądu z Fundacją Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa nie będzie bezpośrednio współpracowała z sądami, ale dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami rozliczeniowymi a sądami przebiegała poprawnie. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie kosztów instalacji i użytkowania terminali płatniczych postawionych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja dodatkowo będzie mogła wizytować sądy, które przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa, weryfikując liczbę użytkowanych terminali, dofinansowywanych przez Fundację.

Ile terminali POS urząd może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych, z zaznaczeniem iż w ramach migracji urząd przechodząc z Programu do Programu Polska Bezgotówkowa będzie mógł posiadać taka samą liczbę terminali, niezależnie od liczby posiadanych przez urząd własnych punktów kasowych.

Jak wyglądają przepływy środków finansowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przekazuje środki należne agentowi rozliczeniowemu z tytułu obsługi placówki publicznej służby zdrowia bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego. Środki z tytułu użytkowania terminala płatniczego przekazywane są z góry raz w roku, środki pokrywające koszty obsługi transakcji przekazywane są raz na kwartał, zgodnie z naliczaną stawką.

Czy jednostka administracji skarbowej będzie mogła odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Tak, jednostka administracji skarbowej będzie mogła w każdej chwili odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa. Szczegóły odstąpienia zawarte będą w umowie z wybranym agentem rozliczeniowym.

Kto decyduje o wyborze agenta rozliczeniowego obsługującego terminale POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

O wyborze agenta rozliczeniowego decyduje urząd.

Jak wyglądają przepływy środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przekazuje środki należne agentowi rozliczeniowemu z tytułu obsługi sądu bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego. Środki z tytułu użytkowania terminala płatniczego przekazywane są z góry raz w roku, środki pokrywające koszty obsługi transakcji przekazywane są raz na kwartał, zgodnie z naliczaną stawką.

Czy urząd będzie mógł otrzymać więcej terminali POS niż to jest określone w zasadach Programu Polska Bezgotówkowa?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd może otrzymać tyle terminali ile posiada własnych punktów kasowych. Urząd może wystąpić do Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa o udzielenie zgody na otrzymanie większej liczby terminali niż posiadana liczba punktów kasowych. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Jak wygląda przepływ środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Środki na pokrycie kosztów Programu Polska Bezgotówkowa wpłacane są przez wszystkie podmioty (wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze) uczestniczące w obsłudze procesu płatności bezgotówkowych w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest każdej placówce publicznej służby zdrowia, która przystąpi do Programu na podstawie wniosku agenta rozliczeniowego, z którym placówka publicznej służby zdrowia zawarła umowę. Środki zgromadzone w dedykowanym Funduszu są na podstawie upoważnienia placówki publicznej służby zdrowia, przekazywane bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego, z którym dana placówka publicznej służby zdrowia zawarła umowy. Dofinansowanie wypłacane placówce publicznej służby zdrowia przekazywane jest bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego celem pokrycia kosztów ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Jednocześnie placówka publicznej służby zdrowia będzie otrzymywała od agenta rozliczeniowego dokumenty księgowe potwierdzające, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą posiadanych terminali pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także wskazujące kwoty przekazane w formie dofinansowania przez Fundację agentowi rozliczeniowemu w imieniu placówki publicznej służby zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące podatkowych skutków Programu Polska Bezgotówkowa dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czy jednostka administracji skarbowej w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa będzie mogła zmienić agenta go obsługującego na innego?

Jednostka administracji skarbowej nie może zmienić agenta rozliczeniowego w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa. Rozwiązanie współpracy z wybranym agentem, z którym jednostka administracji skarbowej podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oznacza zaprzestanie dofinansowania akceptacji płatności bezgotówkowych dla jednostki administracji skarbowej przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Przy czym Fundacja dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami a jednostką administracji skarbowej przebiegała poprawnie.

Czy urząd będzie przeszkolony przez agenta rozliczeniowego?

Tak, każdy agent rozliczeniowy po podpisaniu umowy musi zainstalować terminale POS i przeszkolić osoby je obsługujące.

Jak wygląda przepływ środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Środki na pokrycie kosztów Programu Polska Bezgotówkowa wpłacane są przez wszystkie podmioty (wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze) uczestniczące w obsłudze procesu płatności bezgotówkowych w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest każdemu sądowi, który przystąpi do Programu na podstawie wniosku agenta rozliczeniowego z którym sąd zawarł umowę. Środki zgromadzone w dedykowanym Funduszu są na podstawie upoważnienia sądu, przekazywane bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego, z którym dany sąd zawarł umowy. Dofinansowanie wypłacane sądowi przekazywane jest bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego celem pokrycia kosztów ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Jednocześnie sąd będzie otrzymywał od agenta rozliczeniowego dokumenty księgowe potwierdzające, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą posiadanych terminali pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także wskazujące kwoty przekazane w formie dofinansowania przez Fundację agentowi rozliczeniowemu w imieniu sądu. Szczegółowe informacje dotyczące podatkowych skutków Programu Polska Bezgotówkowa dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa urząd będzie ponosił koszty karty GSM?

Nie, urząd nie będzie ponosił kosztów kart GSM. Fundacja Polska Bezgotówkowa w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zapewnia finansowanie wszystkich kosztów związanych z instalacją, używaniem i serwisowaniem terminali POS oraz z obsługą transakcji bezgotówkowych. Agent rozliczeniowy nie będzie obciążał urzędu za korzystanie z kart GSM.

Z kim placówka publicznej służby zdrowia ma się kontaktować w sprawie zasad w Programie Polska Bezgotówkowa?

Placówka publicznej służby zdrowia powinna kontaktować się bezpośrednio z agentem rozliczeniowym lub agentami rozliczeniowymi uczestniczącymi w Programie Polska Bezgotówkowa. Dodatkowo wszystkie niezbędne informacje dla placówek publicznej służby zdrowia znajdują się na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#publiczna-sluzba-zdrowia

Jak wyglądać będzie współpraca jednostki administracji skarbowej z Fundacją Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa nie będzie bezpośrednio współpracowała z jednostką administracji skarbowej, ale dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami rozliczeniowymi a jednostką administracji skarbowej przebiegała poprawnie. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie kosztów instalacji i użytkowania terminali płatniczych postawionych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja dodatkowo będzie mogła wizytować jednostki administracji skarbowej, które przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa, weryfikując liczbę użytkowanych terminali, dofinansowywanych przez Fundację.

Jakie funkcjonalności posiadają terminale POS agentów rozliczeniowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o karty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Z kim sąd ma się kontaktować w sprawie zasad w Programie Polska Bezgotówkowa?

Sąd powinien kontaktować się bezpośrednio z agentem rozliczeniowym lub agentami rozliczeniowymi uczestniczącymi w Programie Polska Bezgotówkowa . Dodatkowo wszystkie niezbędne informacje dla sądów znajdują się na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#sady

Kto będzie odpowiadał za instalację i obsługę serwisową terminali POS w urzędzie w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Za instalację i obsługę serwisową terminali POS odpowiadać będzie agent rozliczeniowy, z którym urząd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Jak wyglądają przepływy środków finansowych w ramach programu Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przekazuje środki należne agentowi rozliczeniowemu z tytułu obsługi jednostki administracji skarbowej bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego. Środki z tytułu użytkowania terminala płatniczego przekazywane są z góry raz w roku, środki pokrywające koszty obsługi transakcji przekazywane są raz na kwartał, zgodnie z naliczaną stawką.

Jak będzie wyglądała obsługa płatności bezgotówkowych w urzędzie po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa, czyli po 31 grudnia 2025?

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowywać będzie akceptację płatności w urzędach do 31 grudnia 2025 r. W ostatnim roku trwania Programu Polska Bezgotówkowa będą podjęte decyzje o ewentualnym kontunuowaniu dofinansowania obsługi płatności bezgotówkowych w urzędach przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówk

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Kto decyduje o wyborze agenta rozliczeniowego obsługującego terminale POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

O wyborze agenta rozliczeniowego decyduje urząd.

Jak wygląda przepływ środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Środki na pokrycie kosztów Programu Polska Bezgotówkowa wpłacane są przez wszystkie podmioty (wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze) uczestniczące w obsłudze procesu płatności bezgotówkowych w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest każdej jednostce administracji skarbowej, która przystąpi do Programu na podstawie wniosku agenta rozliczeniowego, z którym jednostka administracji skarbowej zawarła umowę. Środki zgromadzone w dedykowanym Funduszu są na podstawie upoważnienia jednostki administracji skarbowej, przekazywane bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego, z którym dana jednostka administracji skarbowej zawarła umowy. Dofinansowanie wypłacane jednostce administracji skarbowej przekazywane jest bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego celem pokrycia kosztów ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Jednocześnie jednostka administracji skarbowej będzie otrzymywała od agenta rozliczeniowego dokumenty księgowe potwierdzające, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą posiadanych terminali pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także wskazujące kwoty przekazane w formie dofinansowania przez Fundację agentowi rozliczeniowemu w imieniu jednostki administracji skarbowej. Szczegółowe informacje dotyczące podatkowych skutków Programu Polska Bezgotówkowa dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Czy urząd będzie mógł odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Tak, urząd będzie mógł w każdej chwili odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa. Szczegóły odstąpienia zawarte będą w umowie z wybranym agentem rozliczeniowym.

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • upowszechnianiem i promocją obrotu bezgotówkowego wśród klientów,
 • rozbudową i poszerzaniem sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach usługowo-handlowych, a od 1 września 2018 roku obszar działalności zostanie poszerzony o urzędy i instytucje publiczne,
 • podnoszeniem świadomości i poziomu wiedzy klientów na temat mechanizmu obrotu bezgotówkowego
 • promocją innowacji technologicznych wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • upowszechnianiem i promocją obrotu bezgotówkowego wśród klientów,
 • rozbudową i poszerzaniem sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach usługowo-handlowych, a od 1 września 2018 roku obszar działalności zostanie poszerzony o urzędy i instytucje publiczne,
 • podnoszeniem świadomości i poziomu wiedzy klientów na temat mechanizmu obrotu bezgotówkowego
 • promocją innowacji technologicznych wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego

Czy urząd będzie przeszkolony przez agenta rozliczeniowego?

Tak, każdy agent rozliczeniowy po podpisaniu umowy musi zainstalować terminale POS i przeszkolić osoby je obsługujące.

Z kim jednostka administracji skarbowej ma się kontaktować w sprawie zasad w Programie Polska Bezgotówkowa?

Jednostka administracji skarbowej powinna kontaktować się bezpośrednio z agentem rozliczeniowym lub agentami rozliczeniowymi uczestniczącymi w Programie Polska Bezgotówkowa. Dodatkowo wszystkie niezbędne informacje dla jednostek administracji skarbowej znajdują się na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#administracja-skarbowa

Czy urząd w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa będzie mógł zmienić agenta go obsługującego na innego?

Urząd nie może zmienić agenta rozliczeniowego w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa. Rozwiązanie współpracy z wybranym agentem, z którym urząd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oznacza zaprzestanie dofinansowania akceptacji płatności bezgotówkowych dla urzędu przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Przy czym Fundacja dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami a urzędami przebiegała poprawnie.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Jak będzie wyglądała obsługa płatności bezgotówkowych w urzędzie po zakończeniu Programu Polska Bezgotówkowa, czyli po 31 grudnia 2025?

Fundacja Polska Bezgotówkowa dofinansowywać będzie akceptację płatności w urzędach do 31 grudnia 2025 r. W ostatnim roku trwania Programu Polska Bezgotówkowa będą podjęte decyzje o ewentualnym kontunuowaniu dofinansowania obsługi płatności bezgotówkowych w urzędach przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Jak wyglądać będzie współpraca urzędu z Fundacją Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa nie będzie bezpośrednio współpracowała z urzędami, ale dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami rozliczeniowymi a urzędami przebiegała poprawnie. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie kosztów instalacji i użytkowania terminali płatniczych postawionych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja dodatkowo będzie mogła wizytować urzędy, które przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa, weryfikując liczbę użytkowanych terminali, dofinansowywanych przez Fundację.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Czy urząd będzie mógł odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Tak, urząd będzie mógł w każdej chwili odstąpić od Programu Polska Bezgotówkowa. Szczegóły odstąpienia zawarte będą w umowie z wybranym agentem rozliczeniowym.

Jak wyglądają przepływy środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przekazuje środki należne agentowi rozliczeniowemu z tytułu obsługi urzędu bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego. Środki z tytułu użytkowania terminala płatniczego przekazywane są z góry raz w roku, środki pokrywające koszty obsługi transakcji przekazywane są raz na kwartał, zgodnie z naliczaną stawką.

Czym zajmuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajmuje się:

 • upowszechnianiem i promocją obrotu bezgotówkowego wśród klientów,
 • rozbudową i poszerzaniem sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach usługowo-handlowych, a od 1 września 2018 roku obszar działalności zostanie poszerzony o urzędy i instytucje publiczne,
 • podnoszeniem świadomości i poziomu wiedzy klientów na temat mechanizmu obrotu bezgotówkowego
 • promocją innowacji technologicznych wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego

Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

Czy urząd w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa będzie mógł zmienić agenta go obsługującego na innego?

Urząd nie może zmienić agenta rozliczeniowego w trakcie uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa. Rozwiązanie współpracy z wybranym agentem, z którym urząd podpisze umowę w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oznacza zaprzestanie dofinansowania akceptacji płatności bezgotówkowych dla urzędu przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Przy czym Fundacja dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami a urzędami przebiegała poprawnie.

Jak wygląda przepływ środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Środki na pokrycie kosztów Programu Polska Bezgotówkowa wpłacane są przez wszystkie podmioty (wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze) uczestniczące w obsłudze procesu płatności bezgotówkowych w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest każdemu urzędowi, który przystąpi do Programu na podstawie wniosku agenta rozliczeniowego z którym urząd zawarł umowę. Środki zgromadzone w dedykowanym Funduszu są na podstawie upoważnienia urzędu, przekazywane bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego, z którym dany urząd zawarł umowy. Dofinansowanie wypłacane urzędowi przekazywane jest bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego celem pokrycia kosztów ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Jednocześnie urząd będzie otrzymywał od agenta rozliczeniowego dokumenty księgowe potwierdzające, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą posiadanych terminali pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także wskazujące kwoty przekazane w formie dofinansowania przez Fundację agentowi rozliczeniowemu w imieniu urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące podatkowych skutków Programu Polska Bezgotówkowa dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Jaką rolę w Programie Polska Bezgotówkowa pełni Fundacja Polska Bezgotówkowa?

Fundacja będzie pełniła rolę integratora i wspierała wszystkie strony w procesie podpisania umowy oraz funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja będzie uprawniona do weryfikacji zgodności działań uczestników Programu Polska Bezgotówkowa z jego zasadami.

Jakimi kartami klienci będą mogli dokonać płatności w terminalach POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W terminalach płatniczych POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa klienci będą mogli płacić kartami Visa i Mastercard. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Jakimi kartami klienci będą mogli dokonać płatności w terminalach POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

W terminalach płatniczych POS w ramach Programu Polska Bezgotówkowa klienci będą mogli płacić kartami Visa i Mastercard. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Jak wyglądać będzie współpraca urzędu z Fundacją Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa nie będzie bezpośrednio współpracowała z urzędami, ale dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy agentami rozliczeniowymi a urzędami przebiegała poprawnie. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie kosztów instalacji i użytkowania terminali płatniczych postawionych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Fundacja dodatkowo będzie mogła wizytować urzędy, które przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa, weryfikując liczbę użytkowanych terminali, dofinansowywanych przez Fundację.

Z jakich środków będzie finansowana realizacja Programu Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa finansowany jest ze środków wpłacanych przez interesariuszy, czyli banków wydawców kart, agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych Visa i Mastercard.

Czy w terminalach otrzymanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa możliwe będzie dokonywanie płatności innymi bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi niż instrumenty objęte Programem Polska Bezgotówkowa (instrumenty oparte o karty płatnicze Visa i Mastercard)?

Zakres instrumentów płatniczych akceptowanych w terminalach w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zależy od oferty agentów rozliczeniowych, minimum są to kart Visa i Mastercard (z wykorzystaniem również telefonów). Inne instrumenty mogą być akceptowane pod warunkiem, że obsługuje je agent rozliczeniowy. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

Czy w terminalach otrzymanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa możliwe będzie dokonywanie płatności innymi bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi niż instrumenty objęte Programem Polska Bezgotówkowa (instrumenty oparte o karty płatnicze Visa i Mastercard)?

Zakres instrumentów płatniczych akceptowanych w terminalach w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zależy od oferty agentów rozliczeniowych, minimum są to kart Visa i Mastercard (z wykorzystaniem również telefonów). Inne instrumenty mogą być akceptowane pod warunkiem, że obsługuje je agent rozliczeniowy. Obsługa innych instrumentów płatniczych, poza kartami Visa i Mastercard, nie jest dofinansowywana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, ale może być oferowana przez agenta rozliczeniowego poza Programem Polska Bezgotówkowa.

W jaki sposób urząd może przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

Urząd powinien skontaktować się z wybranym agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl/#administracja-publiczna

Jak wyglądają przepływy środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przekazuje środki należne agentowi rozliczeniowemu z tytułu obsługi urzędu bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego. Środki z tytułu użytkowania terminala płatniczego przekazywane są z góry raz w roku, środki pokrywające koszty obsługi transakcji przekazywane są raz na kwartał, zgodnie z naliczaną stawką.

Jakie jednostki administracji publicznej mogą uczestniczyć w Programie Polska Bezgotówkowa?

Urzędy organów i inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe).

Jakie funkcjonalności posiadają terminale POS agentów rozliczeniowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Wszystkie terminale akceptują płatności bezgotówkowe oparte o karty Visa i Mastercard. Zakres usług dodatkowych jest uzależniony od oferty poszczególnych agentów rozliczeniowych.

Co to jest Program Polska Bezgotówkowa realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa?

Program Polska Bezgotówkowa jest wspólną inicjatywą: banków – wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard wspieraną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu Polska Bezgotówkowa jest rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych wśród klientów oraz zrównanie dostępności płatności bezgotówkowych z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych.<.p>

Jak wygląda przepływ środków finansowych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Środki na pokrycie kosztów Programu Polska Bezgotówkowa wpłacane są przez wszystkie podmioty (wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze) uczestniczące w obsłudze procesu płatności bezgotówkowych w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest każdemu urzędowi, który przystąpi do Programu na podstawie wniosku agenta rozliczeniowego z którym urząd zawarł umowę. Środki zgromadzone w dedykowanym Funduszu są na podstawie upoważnienia urzędu, przekazywane bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego, z którym dany urząd zawarł umowy. Dofinansowanie wypłacane urzędowi przekazywane jest bezpośrednio na rachunek agenta rozliczeniowego celem pokrycia kosztów ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Jednocześnie urząd będzie otrzymywał od agenta rozliczeniowego dokumenty księgowe potwierdzające, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem i obsługą posiadanych terminali pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa, a także wskazujące kwoty przekazane w formie dofinansowania przez Fundację agentowi rozliczeniowemu w imieniu urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące podatkowych skutków Programu Polska Bezgotówkowa dostępne będą na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Pokaż więcej