1. Dla firmy
 2. Akademia przedsiębiorcy
 3. ZUS ZUA – jak wypełnić wniosek?
ZUS ZUA – jak wypełnić wniosek?

ZUS ZUA – jak wypełnić wniosek?

6 min czytania

ZUS ZUA jest jednym z formularzy, które jako przedsiębiorca będziesz musiał wypełnić, chcąc zgłosić do ubezpieczenia społecznego samego siebie lub swojego pracownika. Czy można złożyć ten wniosek online? Ile masz czasu na dostarczenie formularza do ZUS? Jak wypełnić formularz ZUS ZUA? Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się wszystkiego na ten temat!

 

Czytaj dalej a dowiesz się:

 

 • Co to jest ZUS ZUA i do czego służy?
 • Jak wypełnić wniosek ZUS ZUA?

Zobacz też: Dotacje dla firm – skąd i jak je pozyskiwać?

 

ZUS ZUA – co to jest?

 

Jako osoba zakładająca firmę czy po raz pierwszy dająca komuś zatrudnienie musisz złożyć wiele wniosków do urzędów. Jednym z nich jest formularz ZUS ZUA. To druk, który służy do zgłoszenia kogoś do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz wypełnić jeden formularz ZUA – za samego siebie. Natomiast jeżeli przyjmujesz kogoś do pracy, musisz dostarczyć odpowiednio wypełniony wniosek w imieniu każdego swojego pracownika. Masz na to siedem dni od momentu zatrudnienia. Od tej reguły są jednak wyjątki:

 

 • pracowników będących członkami służby zagranicznej należy zgłosić do ubezpieczeń najpóźniej w dniu, w którym rozliczasz i opłacasz miesięczne składki ZUS,
 • nie należy składać wniosku ZUS ZUA w przypadku osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński.

ZUS ZUA – czym różni się formularz ZUS ZUA od formularza ZUS ZIUA?

 

Sprawdź również: Ulga na start ZUS – co przysługuje nowym przedsiębiorcom?

 

Jak wypełnić wniosek ZUS ZUA?

 

Wniosek ZUS ZUA możesz pobrać ze strony internetowej ZUS. Istnieje możliwość złożenia go przez internet – musisz mieć jednak konto na platformie ZUS PUE i profil zaufany ePUAP lub certyfikowany podpis kwalifikowany. Sprawę załatwisz też, korzystając z programu do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np. Płatnika. Możesz również wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie zanieść go osobiście do najbliższej placówki ZUS lub przesłać pocztą.

 

ZUS ZUA. Formularze ZUS do wypełnienia

 

Wniosek ZUS ZUA to dwustronny druk o kolorze różowym. Dzieli się na kilka bloków:

 

 • dane organizacyjne,
 • dane identyfikacyjne płatnika składek (czyli właściciela firmy),
 • dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń,
 • dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń,
 • tytuł ubezpieczenia,
 • dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych,
 • dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń,
 • adres zameldowania na stałe/miejsce pobytu,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • oświadczenie płatnika składek,
 • oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń.

Jak wypełnić poszczególne bloki krok po kroku? Oto instrukcja:

 

I. Wypełniasz tylko jedno z pól:

 • 01 – gdy chcesz zgłosić kogoś do ubezpieczeń (wpisujesz „X” w pustym kwadraciku),
 • 02 – gdy chcesz dokonać zmiany danych osoby zgłoszonej do ubezpieczeń (wpisujesz „1”, jeżeli chcesz dokonać zmiany danych osoby ubezpieczonej, lub „2”, jeżeli chcesz dokonać korekty danych osoby ubezpieczonej. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy jakaś informacja na temat osoby zgłoszonej do ubezpieczenia nie jest już aktualna, zaś korektę stosuje się w przypadku, gdy w pierwotnie złożonym wniosku znalazł się błąd),
 • 03, 04 – pola pozostają puste.

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 1.

 

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek muszą zgadzać się z tymi, które podałeś we wniosku do CEIDG. Wpisz kolejno:

 

 • 01 – numer NIP Twojej firmy,
 • 02 – numer REGON,
 • 03 – Twój numer PESEL,
 • 04, 05 – wypełniasz w sytuacji, gdy nie masz jeszcze nadanych numerów NIP i REGON oraz nie posiadasz numeru PESEL (zaznaczasz, czy posługujesz się dowodem osobistym czy paszportem, a w kolejnym polu wpisujesz numer i serię dokumentu),
 • 06 – skrócona nazwa płatnika (ta sama, którą wpisałeś we wniosku CEIDG-1),
 • 07-09 – pola wypełniasz, jeżeli jesteś osobą fizyczną (Twoje nazwisko, imię i data urodzenia).

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 2.

 

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń – wpisujesz kolejno swoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, którą zatrudniasz:

 

 • 01 – numer PESEL,
 • 02 – pozostaje puste,
 • 03, 04 – wypełniasz tylko, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia nie ma numeru PESEL (w przypadku, gdy posługuje się ona dowodem osobistym wpisujesz „1”, natomiast paszportem 2, a w kolejnym polu podajesz serię i numer wskazanego dokumentu),
 • 05 – nazwisko,
 • 06 – pierwsze imię,
 • 07 – data urodzenia.

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 3.

 

IV. Wpisujesz swoje dane ewidencyjne lub dane osoby, którą zgłaszasz do ubezpieczenia:

 

 • 01 – drugie imię (jeśli nie ma, pozostaw puste),
 • 02 – nazwisko rodowe,
 • 03 – obywatelstwo, jeśli jest inne niż polskie (w przypadku obywatelstwa polskiego należy pozostawić puste),
 • 04 – płeć (K – kobieta, M – mężczyzna).

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 3.

 

V. Kod tytułu ubezpieczenia – składa się z sześciu znaków (listę kodów obowiązujących w danym roku znajdziesz na stronie ZUS).

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 5.

 

VI. Wypełniasz w przypadku osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – czyli w praktyce wszystkich, które wykonują pracę:

 

 • 01 – data, od której trwa obowiązek ubezpieczeń społecznych,
 • 02-05 – zaznaczasz „X” odpowiedni rodzaj ubezpieczenia.

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 6.

 

VII. Wypełniasz w przypadku osób, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu:

 

 • 01 – data, od której trwa obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 03 – wpisujesz kod oddziału NFZ, do którego należy osoba zgłaszana do ubezpieczenia.

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 7.

 

VIII. Zaznaczasz „X” odpowiednie dobrowolne ubezpieczenia społeczne, jeżeli podlega im osoba zgłaszana do ubezpieczeń. Wypełniasz w przypadku osób, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wpisz datę, od której obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne oraz trzycyfrowy kod oddziału NFZ).

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 8.

 

IX. Ten blok wypełnia się w celu dokonania zgłoszenia lub korekty danych sprzed 1 stycznia 2009 r. (należy podać kod zawodu oraz wypełnić pola 02-03, jeżeli dana osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 9.

 

X. Podajesz informacje o zameldowaniu lub o miejscu pobytu stałego osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 10.

 

XI. Wypełniasz, jeżeli miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej do ubezpieczenia jest inne niż adres zameldowania. 

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 11.

 

XII. Wypełniasz jedynie wówczas, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia złożyła wniosek o przekazywanie korespondencji na inny adres niż adres zamieszkania.

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 12.

 

XIII. Podajesz datę wypełnienia formularza ZUS ZUA oraz umieszczasz swój podpis (ewentualnie pieczątkę).

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 13.

 

XIV. Podpisuje osoba zgłaszana do ubezpieczenia, potwierdzając tym samym prawdziwość podanych wyżej informacji.

 

Formularz ZUS ZUA – przykład wypełnienia części 14.

 

Przeczytaj także: Działalność gospodarcza dla obywatela Ukrainy – jak otworzyć firmę lub przenieść biznes do Polski?

 

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera w ramach Akademii Przedsiębiorcy