Ulga na start ZUS – co przysługuje nowym przedsiębiorcom?

07/01/2022

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Warto, byś wiedział, że istnieją rozwiązania, które mają na celu wsparcie młodych przedsiębiorców. Są to np. ulgi na start ZUS oraz tak zwany mały ZUS. Z których z nich możesz skorzystać i na jakich zasadach? Czym jest ZUS DRA? Jak wypełnić taką deklarację, jeśli korzystasz z ulgi na start? Przeczytaj artykuł, by odnaleźć się w gąszczu formalności związanych z uruchamianiem własnego biznesu!

Czytaj dalej, a dowiesz się:

 • Czym jest ulga na start?
 • ZUS DRA – co to jest? Jak wypełnić deklarację?
 • O jakie ulgi mogą ubiegać się początkujący (i nie tylko) przedsiębiorcy w ZUS?

Czytaj też: Promocja Twojej firmy w lokalnym wydaniu – jak robić reklamę?

 

Ulga ZUS na start – nowa pomoc dla przedsiębiorców. Co to jest?

 

Ulga na start jest jednym z elementów systemu uproszczeń dla początkujących przedsiębiorców, które wprowadziła tzw. konstytucja biznesu. Ci, którzy z niej skorzystają, zostają zwolnieni przez okres sześciu pierwszych miesięcy prowadzenia działalności z obowiązku odprowadzania do ZUS:

 

 • składek na ubezpieczenia społeczne (wypadkowe, emerytalne oraz rentowe),
 • składek na Fundusz Pracy,
 • składek na Fundusz Solidarnościowy.

Preferencyjne warunki, jakie gwarantuje ta nowa pomoc dla przedsiębiorców, dotyczą osób, które:

 

 • są osobami fizycznymi (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub stają się wspólnikami w spółkach cywilnych),
 • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą ,
 • podejmują działalność gospodarczą ponownie, ale od czasu zawieszenia lub zakończenia poprzedniej minęło minimum 60 miesięcy,
 • ich działalność nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, u którego byli zatrudnieni na etacie w bieżącym lub poprzednim roku, a pełnione przez nich obowiązki pokrywały się z przedmiotem zakładanej działalności.

 

WAŻNE! Ulga na start a składka na ubezpieczenie zdrowotne – kto jest zwolniony?

Ulga na początek zwolnienia z podatku a składka na ubezpieczenie zdrowotne (ramka)

 

Aby móc skorzystać z ulgi na start, należy złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZZA z kodem 05 40 00. Jeżeli masz przyznane prawo do emerytury czy renty lub stwierdzoną niepełnosprawność, wówczas musisz dopasować odpowiednie dwie ostatnie cyfry kodu.


ZUS DRA – jak wypełnić? Początkująca przedsiębiorczyni wypełnia deklarację ZUS DRA

ZUS DRA – co to jest i jak wypełnić DRA?

 

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA służy do rozliczania się osób prowadzących działalność gospodarczą z ZUS-em ze składek odprowadzanych za siebie oraz za swoich pracowników. W dokumencie tym wykazuje się:

 

 • odprowadzone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odprowadzone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • wypłacone w danym miesiącu świadczenia.

Istnieją różne terminy składania deklaracji ZUS DRA w przypadku różnych rodzajów prowadzonej działalności:

 

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca muszą ją dostarczyć jednostki i gospodarstwa budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca mają obowiązek złożyć ją osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników i odprowadzają składki tylko za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca mogą przedłożyć deklarację pozostali płatnicy.

Jeżeli jesteś osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniasz pracowników, a odprowadzane przez ciebie składki są obliczane od najniższej podstawy, musisz złożyć deklarację ZUS DRA tylko raz, po pierwszym miesiącu od uruchomienia firmy. W kolejnych miesiącach ZUS będzie przyjmował, że odprowadzane składki są identyczne.

 

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcom, który korzysta z ulgi na start ZUS, również musisz wypełnić deklarację ZUS DRA po pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności. Na szczęście jest to bardzo proste.

 

UWAGA! ZUS DRA – przykład wypełnienia przez osobę korzystającą z ulgi na start

 

ZUS DRA – ulga na start: jak wypełnić?

 

ZUS dla nowych przedsiębiorców i nie tylko

 

Ulga na start nie jest jedynym sposobem pozyskania dofinansowania dla nowych przedsiębiorców w postaci niższych składek ZUS. Kolejnym jest tak zwany mały ZUS. Gdy już zakończysz okres, w którym możesz skorzystać z ulgi na start (minie sześć pierwszych miesięcy twojej działalności lub wcześniej zrezygnujesz z tej opcji), masz szansę opłacać preferencyjne składki ZUS. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy:

 

 • nie prowadzili nigdy pozarolniczej działalności,
 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili innej działalności pozarolniczej,
 • w bieżącym lub poprzednim roku nie wykonywali dla swojego pracodawcy czynności, które pokrywają się z przedmiotem zakładanej działalności gospodarczej.

Właściciele firm, którzy spełniają te warunki, mają możliwość opłacania niższych składek ZUS przez pierwsze dwa i pół roku prowadzenia działalności. Ci, którzy rezygnują z ulgi na start, mogą od razu zacząć korzystać z preferencyjnych składek.

 

Istnieje także sposób na obniżenie wysokości składek ZUS, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność od minimum roku, a także ci, których roczne przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Tak zwany mały ZUS plus można płacić przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Nie mogą się o niego ubiegać przedsiębiorcy:

 

 • w pierwszym roku działalności,
 • kwalifikujący się do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,
 • prowadzili w poprzednim roku działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 60 dni,
 • rozliczają się za pomocą karty podatkowej i są zwolnieni z podatku VAT ,
 • wykonywali obowiązki, które pokrywają się z przedmiotem działalności, jako pracownicy zatrudnieni na etacie,
 • podlegali ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu z tytułu innej działalności pozarolniczej.

Podsumowując: jako początkujący przedsiębiorca możesz skorzystać z dwóch sposobów na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

 

 • z ulgi na start, która daje ci prawo do niższych składek ZUS przez pół roku,
 • z małego ZUS-u, który daje ci możliwość płacenia mniejszych składek ZUS przez dwa lata.

 

Ponadto przedsiębiorcy, którzy osiągają mniejsze dochody, a przy tym prowadzą działalność dłużej niż rok, mogą skorzystać z dofinansowania w postaci małego ZUS-u plus”, który umożliwia im płacenie niższych składek do ZUS przez trzy lata.

 

Czytaj również: Dotacje dla firm – skąd i jak je pozyskiwać?