1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Stanowisko Fundacji Polska Bezgotówkowa w sprawie dostępu do różnych metod płatności.
Stanowisko Fundacji Polska Bezgotówkowa w sprawie dostępu do różnych metod płatności.

Stanowisko Fundacji Polska Bezgotówkowa w sprawie dostępu do różnych metod płatności.

1 min czytania

Fundacja Polska Bezgotówkowa dąży do równouprawnienia różnych form płatności. Tak, aby każdy obywatel mógł zrealizować płatność w dogodnej dla siebie formie: zarówno osoba posiadająca gotówkę, jak i ta korzystająca z karty lub przelewu. Swobodny wybór metody płatności jest według nas wyrazem wolności płatniczej. Dlatego podkreślamy, że ważne są: równowaga i wybór. W tym aspekcie dostrzegamy zbieżność stanowisk branży płatniczej i NBP.

Konsument powinien mieć prawo dokonywania płatności wybranym instrumentem, w formie gotówkowej lub elektronicznej. W związku z powyższym Fundacja zamierza w najbliższych dniach przedstawić swoje stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Fundacja proponuje, aby zapewnić ustawowe mechanizmy gwarantujące równouprawnienie wszystkich form płatności, co pozwoli obywatelom w pełni korzystać z możliwości ich wyboru.

Obywatel musi mieć bowiem możliwość korzystania z dogodnej dla siebie w danym momencie formy płatności. W innym przypadku może mieć ograniczony dostęp do wybranych dóbr lub usług, a więc może być po prostu wykluczony.

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom dostępu do różnych usług, w różnej formie. Pandemia jeszcze bardziej unaoczniła to wyzwanie, wymusiła jednocześnie pozytywny trend cyfryzacji gospodarki i usług publicznych. Tymczasem wykluczenie finansowe oraz cyfrowe może utrudnić dostęp do tych usług wielu osobom, wymuszając na nich osobiste stawiennictwo. Dla efektywnego funkcjonowania państwa potrzebny jest zatem równy dostęp do usług stacjonarnych i elektronicznych, wraz z pełną infrastrukturą płatniczą – gotówkową, jak i bezgotówkową.

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment