14.03.2023

Reprezentantki Fundacji Polska Bezgotówkowa wśród najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej!

Trzy reprezentantki Fundacji Polska Bezgotówkowa znalazły się w gronie najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej w 2023 r., zaś jedna w gronie Wschodzących Gwiazd. Wyróżnienia przyznawane przez portal branżowy Cashless.pl ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z równouprawnieniem zawodowym płci poprzez promocję kobiet odnoszących sukcesy.

Do tegorocznego rankingu „Najbardziej wpływowych kobiet w polskiej branży płatniczej” nominowanych było 60 uczestniczek. Wśród wyróżnionych znalazły się aż trzy reprezentantki Fundacji Polska Bezgotówkowa. Na drugim miejscu uplasowała się Joanna Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. W gronie wyróżnionych znalazła się również Monika Grabowska, dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi oraz Anna Spychalska-Grzeszek, dyrektor obszaru marketingu i produktów. Na liście Wschodzących Gwiazd zadebiutowała z kolei Anna Drabkowska, manager obszaru marketingu i produktów w Fundacji Polska Bezgotówkowa.

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatkom i nominowanym w rankingu. Wyróżnienia te są z jednej strony docenieniem sukcesów i dorobku zawodowego Pań, a z drugiej – mają znaczenie symboliczne – zwracają uwagę na wyzwania, jakie stawia przed nami ESG w kontekście różnorodności i inkluzywności. Jako prezeska organizacji, która stosuje zasady równości w zarządzaniu,  jestem przekonana, że powinny być one ważnym elementem kultury każdego przedsiębiorstwa. Na rynku finansowym kobiety stanowią zdecydowaną większość dobrze wykształconej kadry, tymczasem ich udział w zarządzaniu firmami jest na istotnie niższym poziomie. Dlatego każda inicjatywa, która wspiera i docenia przywództwo kobiet jest niezwykle ważna i potrzebna – komentuje Joanna Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Fundacja Polska Bezgotówkowa konsekwentnie włącza się w projekty oraz organizuje własne inicjatywy, których celem jest aktywizacja zawodowa kobiet oraz wyrównywanie szans w biznesie, m.in. poprzez promocje i partnerstwa w programach edukacyjnych, np. Top Women w e-biznesie, Sukces Pisany Szminką. W 2023 r. Fundacja będzie również uczestniczyć w Global Mentoring Walk – inicjatywie, która daje kobietom możliwość czerpania wiedzy i wymiany cennych doświadczeń. W minionym roku Fundacja była również ambasadorem pierwszej polskiej edycji programu Visa She’s NEXT, dedykowanego przedsiębiorczości kobiet. Wspiera również edukację finansową i przedsiębiorczość dostarczając wiedzę i narzędzia do prowadzenia własnego biznesu oraz budowania finansowej niezależności wszystkich grup społecznych.

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: