1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Konsumpcja w Polsce stopniowo zaczyna rosnąć!
Konsumpcja w Polsce stopniowo zaczyna rosnąć!

Konsumpcja w Polsce stopniowo zaczyna rosnąć!

2 min czytania

Polityka Insight we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa przedstawiła dane za II kwartał 2020 r., dotyczące Dynamicznego Indeksu Konsumpcji (DIK) - nowatorskiego wskaźnika mierzącego koniunkturę konsumencką na podstawie kwartalnych danych o liczbie i wartości transakcji bezgotówkowych zbieranych przez Fundację. Opublikowany wskaźnik pokazuje, że wartość wydatków przeznaczonych na konsumpcję w ostatnim tygodniu maja br. wróciła do poziomu sprzed epidemii. Natomiast turystyka i rozrywka są wśród branż, które najmocniej zostały dotknięte kryzysem i pozostają w głębokiej recesji. Mimo, że oferują już one swoje usługi klientom, a co za tym idzie stopniowo zwiększają swoje obroty, to dalej obowiązują je rygorystyczne obostrzenia związane z liczbą obsługiwanych klientów i oferowanymi usługami.

Dane zaprezentowane przez Politykę Insight oraz Fundację Polska Bezgotówkowa pokazują wzrost wskaźnika DIK do poziomu 51,5 pkt wobec 31,3 pkt w najgłębszym punkcie recesji, przypadającym na ostatni tydzień marca. Z kolei surowy indeks łącznej wartości transakcji bezgotówkowych, czyli indeks nominalnej wartości tygodniowych transakcji bezgotówkowych ze średnią za luty 2020 r. jako punkt odniesienia, wzrósł z 66 pkt pod koniec marca do 127 pkt pod koniec maja. Z danych tych wynika, że w wymienionym okresie obroty bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych podwoiły się, na co może mieć wpływ skłonność Polaków do zmiany nawyków płatniczych na rzecz transakcji bezgotówkowych.

Wskaźnik DIK pokazuje, że konsumpcja w całym II kwartale 2020 r. była bardzo niska, co jest oczywiście skutkiem sytuacji epidemiologicznej. Ograniczenia, a nawet częściowe zamknięcie lokali handlowo-usługowych spowodowały, że konsumenci wstrzymali się z wydawaniem pieniędzy lub robili to jedynie wtedy, kiedy było to konieczne. Powrót konsumpcji do poziomu z początku roku jest natomiast wynikiem nie tylko odroczonej konsumpcji, ale również zmiany sposobu płatności na korzyść instrumentów bezgotówkowych, szczególnie płatności kartami, bowiem te dane zbiera Fundacja. Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach podane wskaźniki mogą ulec obniżeniu co może wynikać z ustania czynników specyficznych, stymulujących konsumpcję w okresie zagrożeń – powiedział dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. 

Fundacja Polska Bezgotówkowa uruchomiła szereg działań skierowanych m. in. do właścicieli małych i mikroprzedsiębiorstw z tych branż, dzięki którym mogą oni zaczerpnąć porad dotyczących wprowadzenia innowacyjnych narzędzi sprzedaży i marketingu np. za pośrednictwem webinarów, szkoleń i e-booka.

Bezpłatną platformę edukacyjną dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej: https://polskabezgotowkowa.pl/dzialamy.

Więcej informacji na temat wskaźnika DIK znajduje się na stronie: www.indekskonsumpcji.pl

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment