1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Fundacja Polska Bezgotówkowa zajęła stanowisko dot. projektu ustawy o usługach płatniczych
Fundacja Polska Bezgotówkowa zajęła stanowisko dot. projektu ustawy o usługach płatniczych

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajęła stanowisko dot. projektu ustawy o usługach płatniczych

3 min czytania

Stanowisko zostało przekazane Ministerstwu Finansów 29 kwietnia br.

29 kwietnia br. Fundacja Polska Bezgotówkowa przesłała na ręce ministra Piotra Patkowskiego swoje stanowisko dot. proponowanych przez Narodowy Bank Polski zmian w projekcie o zmianie ustawy o usługach płatniczych, przedstawionym 11 stycznia br. (numer z wykazu UD52).

Dla przypomnienia, Narodowy Bank Polski w swoim stanowisku z dnia 19 lutego br. zaproponował podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu nałożenie obowiązku powszechnej akceptacji płatności gotówkowych przez przedsiębiorców w Polsce.

Naszym zdaniem status obrotu gotówkowego w Polsce nie jest zagrożony. Sytuacje, gdy klient nie może zapłacić gotówką są rzadkie i najczęściej wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej – zauważa dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Jak zaznacza Fundacja w swoim stanowisku dla Ministerstwa Finansów, w perspektywie kilkunastu lat należy przyjąć, że zainteresowanie klientów płatnościami gotówkowymi ulegnie obniżeniu. Sytuacje, w których przedsiębiorcy masowo zrezygnowaliby z akceptacji płatności gotówkowych, szczególnie w sytuacjach kryzysowych (np. awarie infrastruktury będące skutkiem klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych) mogą być niepożądane. Jednocześnie niewskazane są sytuacje odwrotne, gdy przedsiębiorca nie daje klientowi możliwości wyboru preferowanej formy płatności, także tej bezgotówkowej.

Zależy nam na równouprawnieniu metod płatności, tak aby to konsument mógł zdecydować i wybrać formę najbardziej dogodną dla siebie. W związku z tym Fundacja Polska Bezgotówkowa deklaruje wolę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki zbudowanej w oparciu o zrównoważony rozwój obrotu gotówkowego i bezgotówkowego – podkreśla
dr Mieczysław Groszek.

Z tego też względu Fundacja zaproponowała następujące brzmienie zaproponowanego przez Narodowy Bank Polski nowego art. 59ea.

Po art. 59e dodaje się art. 59ea w brzmieniu:

„Art. 59ea. 1. Akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usług lub sprzedaży towarów od dokonania zapłaty w formie gotówkowej przy wykorzystaniu znaków pieniężnych emitowanych przez NBP będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej, w szczególności przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zapłaty w formie gotówkowej przy wykorzystaniu znaków pieniężnych emitowanych przez NBP będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie stosuje się:

              1) w działalności prowadzonej w sieci Internet,

              2) w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu,

              3) w przypadku braku obowiązku wykorzystywania kasy rejestrującej,

              4) w przypadku braku obsługi kasowej w miejscu sprzedaży,

5) jeśli z charakteru prowadzonej działalności wynika, że płatności
są realizowane online,

6) w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 2171), o ile zamieszczono stosowną informacje w regulaminie tej imprezy,

7) o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Płatności bezgotówkowe spełniają rolę pomostu do szerszego wykorzystania usług finansowych i cyfrowych, jest to szczególnie ważne teraz, gdy stan epidemii wymusił upowszechnienie się e-gospodarki i e-usług, także e-usług publicznych.

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment