1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Fundacja Polska Bezgotówkowa partnerem raportu „Szara Strefa 2022”
Fundacja Polska Bezgotówkowa partnerem raportu „Szara Strefa 2022”

Fundacja Polska Bezgotówkowa partnerem raportu „Szara Strefa 2022”

2 min czytania

30 maca 2022 r. odbyła się konferencja prezentująca raport „Szara strefa 2022" przygotowany przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa (IPAG). Fundacja Polska Bezgotówkowa była partnerem opracowanego raportu oraz konferencji poświęconej tematyce szarej strefy.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa co roku wskazuje Dzień Wyjścia z Szarej Strefy Gospodarczej. W tym roku przypadł on 10 marca. Od tego dnia produkcja odbywa się umownie wyłącznie w oficjalnym obiegu gospodarczym, a polska gospodarka symbolicznie opuszcza szarą strefę. Dzień Wyjścia z Szarej Strefy, jest okazją do prezentacji raportu poświęconego analizie zjawiska szarej strefy gospodarczej w Polsce, dyskusji na temat jego zasięgu, rozmiarów oraz metod jego ograniczania.

Raport został przedstawiony podczas konferencji przez wiceprezesów zarządu IPAG - Krzysztofa Łapińskiego oraz Jacka Fundowicza. Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa w gronie ekspertów, której moderatorem był prezes IPAG - Bohdan Wyżnikiewicz. W panelu udział wzięli Joanna Erdman (wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa) Wojciech Bronicki (doradca podatkowy oraz partner BBGTAX) oraz Stanisław Kluza (Szkoła Główna Handlowa, prezes Quant Tank).

Joanna Erdman podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na trwałą tendencję wzrostu wartości transakcji bezgotówkowych przeprowadzanych w Polsce. Zgodnie z danymi zebranymi przez Narodowy Bank Polski wartość transakcji bezgotówkowych dokonywanych w Q4 2022 Polsce wyprzedziła już wartość transakcji realizowanych za pomocą gotówki i kształtuje się na poziomie 54%. Jest to stały, utrzymujący się trend. Mamy bardziej świadomego konsumenta, który sam chce wybierać w jaki sposób będzie regulować swoje należności. Joanna Erdman zwróciła również uwagę na fakt, że pandemia wprowadziła nowe modele biznesowe, spopularyzowała dostarczanie towarów na odległość do konsumentów, a te innowacje wymagają transakcji bezgotówkowych.

Podczas dyskusji panelowej Joanna Erdman skomentowała również sytuację makroekonomiczną i określiła perspektywy gospodarcze dla Polski na najbliższe miesiące. Fundacja wspólnie z Polityka Insight mierzy również Dynamiczny Indeks Konsumpcji. Indeks ten w IV kwartale zeszłego roku pokazywał, że konsumpcja spada i spadają nastroje społeczne konsumentów. Patrząc na całość tych wartości i na rzeczywistość, z którą mierzymy się dziś - niepewność z sytuacją pandemiczną, wpływ czynników makroekonomicznych oraz działania wojenne w Ukrainie – przewidujemy, że Dynamiczny Indeks Konsumpcji po raz kolejny nie będzie zadowalający. Konsumenci wstrzymują się z wydatkami inwestycyjnymi, co też może mieć przełożenie na udział szarej strefy w Polsce w 2022 roku.

Raport przygotowany przez IPAG ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, decydentów i przedsiębiorców na to zjawisko oraz uporządkowanie debaty toczącej się wokół tego tematu. Raport IPAG zawiera omówienie szeregu działań administracji rządowej, nakierowanych na ograniczanie rozmiarów szarej strefy gospodarczej. Ponadto, poświęcony jest rozwojowi obrotu bezgotówkowego jako jednemu z narzędzi ograniczających działalność w szarej strefie.

Pełen Raport „Szara Strefa 2022”

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment