1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. Fundacja Polska Bezgotówkowa na Cashless Congress
Fundacja Polska Bezgotówkowa na Cashless Congress

Fundacja Polska Bezgotówkowa na Cashless Congress

3 min czytania

W dniach 20-21 marca 2018 roku w Hotelu Sheraton Warszawa odbyła się VI edycja Cashless Congress organizowanego przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Podczas Kongresu spotkali się przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji publicznej, którzy dyskutowali na temat innowacji, kwestii prawnych i aktualnego stanu płatności bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa była Partnerem Strategicznym wydarzenia, a także wspierała je merytorycznie poprzez udział w panelach dyskusyjnych i wystąpienia członków Zarządu Fundacji.

Tuż po otwarciu Kongresu przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Roberta Łaniewskiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa dr Mieczysława Groszka, prezentację na temat aktualnego stanu Programu Polska Bezgotówkowa wygłosił Wiceprezes Zarządu Fundacji dr Paweł Widawski. Podczas wystąpienia podał liczbę przedsiębiorców którzy przystąpili już do Programu oraz zaprezentował kolejne działania, które będą podejmowane w najbliższych tygodniach, celem promocji Programu.

W panelu zatytułowanym Programy wspierające rozwój polskiego rynku płatności bezgotówkowych i ich wpływ na cyfryzację Polski, wziął udział Prezes Zarządu Fundacji dr Mieczysław Groszek. Tematyka panelu nawiązywała do rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych w administracji publicznej, upowszechnianiu płatności bezgotówkowych w Polsce oraz barierach wejścia w cyfrowy świat dla przeciętnych użytkowników. Pozostałymi panelistami byli: Dominik Wójcicki – Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Maciej Bluj – Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Rafał Gołębiewski – Dyrektor Generalny , Elavon Financial Services oraz Jakub Kiwior – Dyrektor Generalny Visa na Polskę i Węgry.

Drugi dzień Kongresu obfitował w wiele ciekawych dyskusji na temat upowszechnienia płatności bezgotówkowych oraz dążeniach instytucji rządowych do wprowadzenia cyfrowego państwa. Jeden z nich zatytułowany Zmiana ról odgrywanych w świecie bezgotówkowym przez poszczególnych graczy. Kierunek i tempo zmian świata bezgotówkowego, był moderowany przez Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Zbigniewa Wiśniewskiego. W części pierwszej rozmówcami byli Jacob Lund Nielsen – CEO w Teneo oraz Janusz Diemko – międzynarodowy ekspert, członek Rady Nadzorczej PeP, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Druga część panelu stanowiła dyskusję ekspertów: Janusza Diemko, Aleksandra Naganowskiego – Mastercard Europe,  Adriana Kurowskiego – Dyrektora Visa w Polsce, Ziemowita Stempina – Wiceprezesa Zarządu SGB Bank S.A. oraz Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa dr Mieczysław Groszek.

Bardzo ważnym elementem Kongresu była uroczysta gala, podczas której wręczono eDukaty, czyli nagrody dla instytucji i ekspertów z rynku płatności bezgotówkowych. W kategorii dotyczącej wydarzenia roku świata bezgotówkowego nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Zbigniew Wiśniewski.

Laureatami, w sześciu kategoriach zostali:

  • nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych – ELAVON za nowy elektroniczny system rozliczania przejazdów komunikacją miejską Open Payment System Łódź oraz Polskie ePłatności za SoftPOS
  • firma roku świata bezgotówkowego – Polski Standard Płatności Operator pierwszego niekartowego schematu płatniczego w Polsce BLIK oraz The Heart Warsaw
  • wydarzenie roku świata bezgotówkowego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych za Wprowadzenie eSkładki oraz Visa za Powstanie Inkubatora Innowacji Visa
  • najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych – dr Anna Iwona Piotrowska za książkę: Bitcoin – płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty
  • najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych ostatnich 12 miesięcy – Zencard
  • osobowość roku świata bezgotówkowego – Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Joanna Seklecka Prezes Zarządu eService

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment