1. Polska bezgotówkowa
  2. Aktualności
  3. EKF i Local Trends, czyli Sopot 2022
EKF i Local Trends, czyli Sopot 2022

EKF i Local Trends, czyli Sopot 2022

2 min czytania

Fundacja Polska Bezgotówkowa, jako partner merytoryczny, uczestniczyła w dwóch wydarzeniach branżowych organizowanych przez Centrum Myśli Strategicznych w Sopocie. Pierwszym z nich jest Europejski Kongres Finansowy, czyli coroczne wydarzenie biznesowe poświęcone tematom ekonomiczno-finansowym i rozwojowi polskiej gospodarki. Drugim z kolei Local Trends – forum dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym polskiego samorządu i kraju.

Grażyna Ciurzyńska, Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, uczestniczyła w Posiedzeniu Rady Programowej Local Trends. Spotkania są platformą do międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania wspólnych rekomendacji oraz silnych i innowacyjnych regionów.

Joanna Erdman była prelegentką w dwóch debatach podczas EKF poświęconych technologii i innowacyjności sektora bankowego. Wiceprezes Fundacji udzieliła również wywiadu dla redakcji My Company Polska, podczas którego opowiadała o najnowszych wynikach badania, zrealizowanego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, na temat zwyczajów płatniczych Polaków oraz nastrojach konsumenckich w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

- W ciągu ostatnich dwóch lat udział płatności bezgotówkowych, na tle ogółu płatności detalicznych, przekroczył magiczny poziom 50%. Ich wolumen stale rośnie i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się odwrócić. Najmłodsze osoby, które dopiero wchodzą na rynek konsumpcyjny, to klienci, którzy głównie płacą bezgotówkowo. Jednak wciąż na mapie Polski istnieją "białe plamy", gdzie dostrzegamy nadal cyfrowe wykluczenie. Właśnie do tych rejonów chcemy przede wszystkim dotrzeć poprzez Program Fundacji Polska Bezgotówkowa – mówiła Joanna Erdman.

Całą rozmowę można posłuchać tutaj: Jak zmieniły się zwyczaje płatnicze Polaków? Wywiad z Joanną Erdman - YouTube

Debaty z udziałem wiceprezes zarządu Joanną Erdman dostępne są pod linkami: https://www.efcongress.com/wideo/#youtube-27 oraz https://www.efcongress.com/wideo/#youtube-42

 

Jesteśmy gotowi,
by dzielić się z Tobą
wszystkim co wiemy!

Zapisz się do darmowego newslettera

Zapisz się do darmowego newslettera.

Wybierz z listy Twój segment