Podsumowanie Dynamicznego Indeksu Konsumpcji po niemal trzech latach publikacji
Wydanie specjalne: 2019-2022

Dynamiczny Indeks Konsumpcji (DIK) to nowoczesny wskaźnik wyprzedzający koniunktury konsumenckiej, który pozwala przewidywać zmiany w dynamice wydatków konsumenckich Polaków. Od połowy 2019 r. jest przygotowywany przez Politykę Insight na podstawie danych o wartości i liczbie transakcji bezgotówkowych zbieranych przez Fundację Polska Bezgotówkowa (FPB). Wszystkie kwartalne raporty można znaleźć na stronie www.indekskonsumpcji.pl.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz