16.03.2023

Szara Strefa 2023 - rozwój obrotu bezgotówkowego hamuje udział szarej strefy w gospodarce

Dzień Wyjścia z Szarej Strefy w 2023 roku przypadł 13 marca
 

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa co roku wskazuje Dzień Wyjścia z Szarej Strefy Gospodarczej. W tym roku przypadł on 13 marca. Od tego dnia produkcja odbywa się umownie wyłącznie w oficjalnym obiegu gospodarczym, a polska gospodarka symbolicznie opuszcza szarą strefę.

Dzień Wyjścia z Szarej Strefy, jest okazją do prezentacji raportu poświęconego analizie zjawiska szarej strefy gospodarczej w Polsce, dyskusji na temat jego zasięgu, rozmiarów oraz metod ograniczania. Raport ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej, decydentów i przedsiębiorców na to zjawisko oraz uporządkowanie debaty toczącej się wokół tego tematu.

  • Prognozowany przez IPAG udział szarej strefy w tworzeniu tegorocznego PKB ma wynieść 19,6% (łącznie 746 mld zł) – to więcej niż w 2022 roku, w którym wyniósł 18,9% (623 mld zł);
  • Za rozszerzaniem się szarej strefy, począwszy od 2020 roku, stoi przede wszystkim pogorszenie stanu koniunktury w wielu działalnościach;
  • W ostatnich latach dynamicznie rośnie znaczenie obrotu bezgotówkowego – płatności bezgotówkowe ograniczają zasięg szarej strefy i stymulują wzrost gospodarczy oraz pozytywnie wpływają na poziom PKB;
  • Rekordowo niski w 2022 roku był udział szarej strefy w krajowym rynku papierosowym. W tej branży szara strefa maleje sukcesywnie od 2015 roku, gdy wynosiła 19,0%. W końcu ubiegłego roku osiągnęła 5,4%.

Długotrwała pandemia oraz istotne pogorszenie koniunktury makroekonomicznej spowodowały wzrost udziału szarej strefy, począwszy od 2020 roku. Ciągłe wahania stanu koniunktury i rosnąca niepewność odnośnie przyszłości spowodowały u niektórych przedsiębiorców konieczność poszukiwania oszczędności m.in. poprzez przeniesienie części bądź całości działalności do szarej strefy. Dodatkowo, pojawiły się nowe czynniki sprzyjające rozwojowi szarej strefy, takie jak: wysoka inflacja i wzrost kosztów kapitału, spadek realnych wynagrodzeń i dalszy wzrost płacy minimalnej, nowe formy opodatkowania, a także skutki wojny w Ukrainie.

Raport IPAG zawiera przedstawienie szeregu działań administracji rządowej, nakierowanych na ograniczanie rozmiarów szarej strefy gospodarczej.

Ważnym narzędziem prowadzącym do ograniczania szarej strefy gospodarczej jest rozwój oraz promocja obrotu bezgotówkowego. Obrót bezgotówkowy, oprócz wpływu na ograniczanie rozmiarów szarej strefy gospodarczej, przynosi także inne wymierne korzyści dla wzrostu gospodarczego. Przyspiesza czas realizacji transakcji i procesów gospodarczych oraz wpływa na bezpieczeństwo transferów finansowych. Nowoczesne narzędzia płatnicze wspierają rozwój nowych usług, w tym e-commerce, a tym samym skracają czas dokonywania transakcji w gospodarce.  Również kwestie bezpieczeństwa obrotu zachęcają do częstszego korzystania z płatności bezgotówkowych. Warto podkreślić łatwość, szybkość oraz rosnącą dostępność przeprowadzania transakcji bezgotówkowych, która prowadzi do minimalizacji kosztów i czasu obsługi przy transakcjach – zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Partnerem tegorocznej edycji raportu IPAG jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

 

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: