11.06.2018

Polska Bezgotówkowa jako członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego w Polsce

Fundacja Polska Bezgotówkowa przystąpiła do Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Podstawowym celem utworzenia Koalicji jest rozwój i upowszechnienie elektronicznych instrumentów płatniczych i przyspieszenie elektronizacji gospodarki. Koalicja funkcjonuje jako platforma współpracy banków i firm technologicznych z partnerami reprezentującymi związki samorządowe.

Uczestnicy Koalicji korzystają ze wspólnego doświadczenia i wiedzy przedstawicieli różnych środowisk w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów jednostkowych transakcji elektronicznych.

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności jest inicjatorem Dnia Płatności Bezgotówkowych, o którym więcej informacji można przeczytać na stronie www.wartobezgotowkowo.pl

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: