18.09.2019

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

W dniach 17-18 września w Warszawie miało miejsce Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich, banki zrzeszające: BPS SA i SGB-Bank SA oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Wydarzenie organizowane corocznie jest okazją do spotkania władz i pracowników banków spółdzielczych w Polsce, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych oraz środowiska bankowego.

Tegoroczna edycja obfitowała w prezentacje i panele dyskusyjne poświęcone obecnej sytuacji bankowości spółdzielczej, a także szansom na rozwój w dobie digitalizacji i zmieniających się potrzeb klientów.

W jednym z paneli dyskusyjnych „Myśl globalnie, działaj lokalnie – szanse i zagrożenia bankowości spółdzielczej w dobie digitalizacji, open bankingu i mobilności klientów oraz cyberzagrożeń” wziął udział wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, Paweł Widawski. W swojej wypowiedzi podkreślił duże znaczenie banków spółdzielczych w całym ekosystemie finansowym. Zauważył również, że wiele usług dotyczących płatności elektronicznych oferowanych przez banki spółdzielcze stoi na wyższym poziomie niż w konkurencyjnych instytucjach komercyjnych.  

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: