07.05.2020

Dynamiczny Indeks Konsumpcji w I kwartale 2020 r.

Polityka Insight we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa po raz trzeci przedstawiła wspólnie opracowany Dynamiczny Indeks Konsumpcji (DIK) – nowatorski wskaźnik mierzący koniunkturę konsumencką na podstawie kwartalnych danych o liczbie i wartości transakcji bezgotówkowych zbieranych przez FPB.

Z danych wynika, że wskaźnik DIK w I kwartale spadł do 51,22 pkt. i jest to najniższy wynik od czterech lat. Biorąc jednak pod uwagę sytuację epidemiologiczną, na potrzeby tej edycji badania został przedstawiony również wskaźnik z ostatniego tygodnia marca (23-29 marca), który wyniósł jedynie 31,3 pkt.

Subindeks DIK w kategorii „sprzedaż detaliczna” wzrósł w I kwartale do 52,6 pkt. (gdzie w ostatnim kwartale 2019 r. wynosił on 52,4 pkt.). Taki wynik jest spowodowany spadkiem obrotów w sklepach wielkopowierzchniowych przy jednoczesnym wzroście obrotów w małych sklepach np. spożywczych z  żywnością, dla których indeks DIK wyniósł 56,8 pkt., a w ostatnim, przedświątecznym tygodniu marca nawet 71,1 pkt. Oprócz sklepów spożywczych wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego odnotowały również apteki, gdzie subindeks DIK wyniósł pod koniec marca 69,4 pkt. Wśród branży handlu detalicznego epidemią zostały dotknięte w szczególności sklepy odzieżowe, u których subindeks spadł do 39,5 pkt., a w ostatnim tygodniu marca aż do 9,1 pkt.

Rekordowe spadki zanotowały natomiast branże usług restauracyjnych, hotelowych i rekreacyjnych, gdzie subindeks DIK spadł do 45,7 pkt. oraz usługi rozrywkowe, w których w ostatnim tygodniu marca subindeks DIK wyniósł 3,7 pkt. W nieco lepszej sytuacji znajduje się sektor usług hotelarskich (7,4 pkt.), fryzjerskich i kosmetycznych (7,8 pkt.), punkty gastronomiczne (14,1 pkt.) oraz punkty świadczące usługi zdrowotne (16,3 pkt.).

Wśród pozostałych usług naprawy samochodów zanotowały w ostatnim tygodniu marca subindeks DIK na poziomie 50 pkt. a ubezpieczenia 33,3 pkt.

Przewiduje się, że według indeksu DIK za ostatni tydzień marca wyniki w kolejnym kwartale będą jeszcze niższe, a konsumpcja spadnie. Prognozy pokazują, że roczna dynamika konsumpcji pozostanie ujemna do końca 2020 r. a PKB odnotuje spadek o 7,4 proc.

Szczegółowe dane na temat DIK, metody jego obliczania oraz wartości dla wszystkich sześciu subindeksów znajdują się na stronie http://www.indekskonsumpcji.pl

 

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: