08.06.2021

400 tys. terminali płatniczych zainstalowanych dzięki Fundacji Polska Bezgotówkowa!

W Programie Polska Bezgotówkowa bierze już udział ponad 280 tys. przedsiębiorców

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do Programu przystąpiło już ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z Programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Od początku trwania Programu, za pośrednictwem zainstalowanych terminali wykonano transakcje na łączną kwotę 30 mld złotych. Beneficjentami Programu są przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i związki wyznaniowe.

Cieszę się, że możemy nieustannie obserwować stały wzrost liczby instalowanych terminali, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również w sektorze publicznym. To dobry sygnał pokazujący,
że mimo ciągłych zmian i trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, właściciele firm chcą dalej rozwijać swoje biznesy i wprowadzać udogodnienia zarówno dla siebie, jak i swoich klientów. Dzięki temu zapewniają wszystkim wygodę i bezpieczeństwo wykonywanych transakcji. Wzrost liczby terminali instalowanych w ramach sektora publicznego pokazuje, że instytucje państwowe modernizują swoją infrastrukturę, dostosowując się do potrzeb interesantów
– komentuje
dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

WOJEWÓDZTWA: Terminale instalowane w ramach Programu działają już w ponad 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Największa liczba terminali jest zainstalowana
w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższy procent zainstalowanych terminali występuje natomiast w województwach opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim.

BRANŻE: Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa, do branż, w których liczba zainstalowanych terminali w ramach Programu jest najwyższa, należą usługi różne, sektor beauty (kosmetyczki, fryzjerzy i spa), sklepy spożywcze, restauracje i usługi transportowe. Pierwszą dziesiątkę zamykają natomiast usługi zdrowotne (w tym weterynarze), mechanicy, sklepy odzieżowe i kwiaciarnie.

ŚREDNI OBRÓT: Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal. Zainteresowanie urządzeniami płatniczymi wśród przedsiębiorców jest silnie skorelowane z okresami zamrożenia gospodarki, jednak cały czas występuje na znaczącym poziomie, co widać między innymi w przyroście ponad 100 tys. terminali w Programie w ostatnich 11 miesiącach.

Jako Fundacja chcemy podkreślić, że celem działań strategicznych prowadzonych przez wszystkich interesariuszy, zarówno tych publicznych, jak i rynkowych, jest stopniowa eliminacja wykluczenia finansowego i cyfrowego, które nadal występują w społeczeństwie polskim. Pandemia jedynie unaoczniła część problemów, ponieważ wiele usług przeszło do całkowitej formy zdalnej, w związku z czym osoby wykluczone mogły mieć znacznie utrudniony dostęp do tychże usług. Aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, Fundacja będzie dalej prowadziła szereg działań edukacyjnych oraz dążyć do równouprawnienia wszystkich metod płatności tak, aby konsument miał pełną wiedzę o finansach osobistych i mógł być zawsze przygotowany na dokonanie wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności – dodaje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

 

< Powrót do aktualności

Przeczytaj inne artykuły: