05/05/2021

Fundacja Polska Bezgotówkowa zajęła stanowisko dot. projektu ustawy o usługach płatniczych

Stanowisko zostało przekazane Ministerstwu Finansów 29 kwietnia br. 29 kwietnia br. Fundacja Polska Bezgotówkowa przesłała na ręce ministra Piotra Patkowskiego swoje stanowisko dot.

Więcej...

Strony