Płatności bezgotówkowe to nowoczesny wizerunek firmy i otwarcie się na nowych klientów.

Płatności kartą to wygoda i bezpieczeństwo moja i moich klientów.

Płatności zbliżeniowe usprawniają obsługę, a środki od razu są na koncie.

Jesteś przedsiębiorcą, który chciałby rozpocząć przyjmowanie płatności za pomocą kart płatniczych?

Więcej o Programie

Wystarczy zgłosić się do uczestniczącego w Programie wybranego agenta rozliczeniowego (operatora płatności bezgotówkowych). Ciesz się korzystaniem z terminala bez żadnych opłat przez okres 12 miesięcy.

Dla przedsiębiorcy

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Każdy przedsiębiorca zainteresowany przystąpieniem do Programu, spełniający powyższe kryteria, powinien wybrać agenta rozliczeniowego, z którym podpisze umowę na co najmniej 12 miesięcy.

CO OTRZYMA PRZEDSIĘBIORCA?

Brak kosztów za obsługę terminala:

  • kwotę stałą – wypłacaną jednorazowo agentowi rozliczeniowemu, będącą zwrotem za koszt instalacji terminala płatniczego, w zależności od jego rodzaju: terminal POS, terminal PIN-pad programowalny , terminale mPOS lub SoftPOS.
    Kwota stała pokrywa również koszt uruchomienia obsługi płatności bezgotówkowych oraz koszty prowizji na poziomie 1% od transakcji do wysokości 6 tys. zł obrotu rocznie na zainstalowany terminal.
  • kwotę zmienną – wypłacaną agentowi rozliczeniowemu, zależną od kwoty transakcji dokonywanych u przedsiębiorcy uczestniczącego w Programie, wypłacanej kwartalnie za narastające obroty zrealizowane powyżej 6 tys. zł, jednak nie większe niż 100 tys. zł rocznie na jeden terminal.
    Przedsiębiorca (punkt usługowy lub handlowy) nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z posiadaniem terminala jak również kosztów związanych z realizacją transakcji o ile nie przekroczy 100 tys. zł obrotu rocznie na jeden terminal w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

PROGRAM I PARTNERZY

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Uczestnikami Programu są wydawcy kart płatniczych, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze.

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

DLA AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą przystąpić wszyscy agenci rozliczeniowi z terytorium Unii Europejskiej prowadzący działalność w Polsce.

Agenci, aby zgłosić chęć udziału w Programie, proszeni są o kontakt pod adresem: kontakt@polskabezgotowkowa.pl

FOR ACQUIRERS

All acquirers from the territory of the European Union conducting business in Poland can join the Cashless Poland Program.

If you are interested in joining the Cashless Poland Program as an acquirer, please send an e-mail to kontakt@polskabezgotowkowa.pl

Aktualności

06/02/2018

Fundacja Polska Bezgotówkowa zachęca przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych terminali płatniczych

02/02/2018

Startuje Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”

Kontakt

Kontakt do Fundacji

Kontakt dla mediów

Anna Spychalska-Grzeszek
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji
aspychalska@polskabezgotowkowa.pl

KONTAKT DLA AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU:

Małgorzata Majorowska-Kruk
Account Manager
mmajorowska-kruk@polskabezgotowkowa.pl

O fundacji

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez Fundatora, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa Europe Management Services Limited Sp. Z o.o. (Oddział w Polsce) oraz Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

Fundacja Polska Bezgotówkowa
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
KRS: 0000693176
NIP: 525 2721747
Regon: 368228442