Szara strefa 2021

Celem raportu jest przedstawienie opinii publicznej, władzom gospodarczym, zainteresowanym przedsiębiorcom i środowisku naukowemu rezultatów badań i przemyśleń na temat szarej strefy gospodarczej w Polsce.

Przyczyn powstawania i istnienia szarej strefy upatruje się w nadmiernej uciążliwości regulacji nakładanych przez państwo, czemu niektórzy przedsiębiorcy nie są w stanie sprostać. Istotne są także postawy części uczestników życia gospodarczego, w tym przedsiębiorców, wyrażające się niską moralnością podatkową i skłonnością do uzyskiwania nieopodatkowanych dochodów, także z nielegalnych źródeł.

Pandemia COVID-19, która w 2020 roku dotknęła gospodarki całego świata wpłynęła także na działalności w ramach szarej strefy gospodarczej. Mechanizmy gospodarcze działały różnokierunkowo na ten segment polskiej gospodarki. W kierunku jej obniżenia oddziaływały mniejsza mobilność społeczna i malejące dochody ludności. Na wzrost jej udziału wpływały gorsza koniunktura gospodarcza, skutki administracyjnego zamykania niektórych branż wymuszające ukrywanie działalności, zmniejszenie zakresu kontroli ze strony władz i większa skłonność do tańszych zakupów w szarej strefie. IPAG szacuje, że w efekcie udział szarej strefy w PKB w 2020 roku wyniósł 18,0 proc. , a w 2021 roku wyniesie 18,3 proc.

Szara strefa 2020

Więcej informacji w załączonym raporcie.

Pobierz