Szara strefa 2020

Fundacja Polska Bezgotówkowa partnerem raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych dotyczącego analizy zjawiska szarej strefy gospodarczej w Polsce. Raport zawiera omówienie przyczyn powstawania szarej strefy, różnych działań podejmowanych w celu ograniczania przyczyn oraz autorskie szacunki jej rozmiarów jako elementu produktu krajowego brutto.
Celem raportu jest przedstawienie opinii publicznej, władzom gospodarczym i środowisku naukowemu rezultatów badań i przemyśleń na temat obserwowanego we wszystkich gospodarkach zjawiska ukrywania przed władzami administracyjnymi rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej.
Skutki szarej strefy są odczuwalne w różnym stopniu przez wszystkich uczestników życia gospodarczego – budżet państwa nie uzyskuje części należnych podatków, przedsiębiorcy działający na rynku są zmuszeni do zmagania z nieuczciwą konkurencją co ogranicza przychody i zyski. Dodatkowo konsumenci są narażani na zakupy towarów i usług niespełniających standardów określanych w przepisach.
Szara strefa 2020
Obserwacje wyników budżetu państwa i analizy danych makroekonomicznych dla ostatnich lat, pokazały powolne obniżanie się udziału szarej strefy gospodarczej. Było to efektem m.in. zdecydowanych działań władz nakierowanych na tzw. Uszczelnianie systemu podatkowego, a także konsekwentnego egzekwowania prawa. Dodatkowo propagowanie i rozwój transakcji bezgotówkowych to skuteczna i sprawdzona metoda ograniczania szarej strefy. 
Pobierz