Mapa Polski Bezgotówkowej

To portal statystyczny dostarczany przez firmę POLASIK Research na rzecz partnerów Programu Polska Bezgotówkowa. Od początku swojej działalności do końca III. kwartału 2020 roku Polska Bezgotówkowa dostarczyła do ponad 233 tys. mikroprzedsiębiorców 320 tys. terminali promocyjnych sukcesywnie zmniejszając tym samym lukę w akceptacji bezgotówkowych metod płatności w Polsce (Wykres 1.). W ramach łącznej liczby terminali ponad 105 tys. terminali została ulokowana w placówkach handlowych.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

POBIERZ RAPORT