Poznaj
ofertę dla
przedsiębiorców

Polska Bezgotówkowa

Nasz konkurs
został zakończony

Dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa

 • Polska Bezgotówkowa

  JUŻ PONAD 150 000 firm
  W PROGRAMIE

 • Polska Bezgotówkowa

  Sprawniejsza obsługa

 • Polska Bezgotówkowa

  Większe bezpieczeństwo

 • Polska Bezgotówkowa

  Większe zyski

Kryteria uczestnictwa w Programie

 • Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym).
 • Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe – obejmujące nie więcej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek.
 • Przedsiębiorca nie jest operatorem automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).
 • Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).
 • Przedsiębiorca zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.
 • Przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego - wyciąg dla akceptanta

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w Programie?

Uczestnictwo w Programie Polska Bezgotówkowa jest bezpłatne. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Z kim przedsiębiorca podpisuje umowę chcąc skorzystać z oferty Programu?

Przedsiębiorca podpisuje umowę z wybranym przez siebie dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w Programie. Wszystkie instytucje (agenci rozliczeniowi i banki), z ktorymi można rozpocząć współpracę wymienieni są na stronie www.polskabezgotowkowa.pl Umowa jest podpisywana na okres co najmniej 12 miesięcy.

Jakie warunki będą obowiązywały po 12 darmowych miesiącach?

Każda z instytucji biorących udział w Programie Polska Bezgotówkowa może proponować inne warunki po 12 miesiącach bez opłat.

W celu poznania szczegółów współpracy przedsiębiorca powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym lub bankiem.

Ile terminali przedsiębiorca może otrzymać w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?

Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 3 terminale płatnicze we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

Jakie są benefity dla przedsiębiorcy?

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminala płatniczego oraz obsługą płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, żeby skorzystać z Programu?

Do Programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym). Przedsiębiorca nie może posiadać więcej niż 5 placówek oraz być franczyzobiorcą funkcjonującym we franczyzie posiadającej więcej niż 5 placówek.

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa?

Jest to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych – Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

Najważniejsze pojęcia:

Agent rozliczeniowy – dostawca usług w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, oferuje przedsiębiorcom usługi związane z przyjmowaniem płatności kartami (sprawdzanie i rozliczanie transakcji, udostępnianie terminali płatniczych).

Akceptant – przedsiębiorca, który zainstalował już w swoim punkcie handlowo-usługowym terminal do obsługi płatności bezgotówkowych.

Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany pozyskaniem terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa powinien skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym.

Terminal płatniczy – urządzenie służące do przyjmowania płatności kartami płatniczymi. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa, można ubiegać się o maksymalnie 3 terminale płatnicze.

Polityka prywatności