Dynamiczny Indeks Konsumpcji w IV kwartale 2021 r.

Wskaźnik DIK zmalał do 51,42 pkt. To kolejny kwartał z rzędu ze spadkiem indeksu - w III kw. DIK wyniósł 51,95 pkt., a w II kw. 52,6 pkt. Równocześnie jest to najniższy poziom od IV kw. 2020 r., zbliżony do poziomów odnotowywanych przed pandemią, w początkowych okresach spowolnienia gospodarczego. Dane te pokazują, że popyt konsumpcyjny zaczyna stopniowo słabnąć po okresie popandemicznego odbicia, które miało miejsce późną wiosną i latem. Słabnąca dynamika konsumpcji wynika m.in. z podwyżek cen, zwłaszcza często nabywanych dóbr - paliw, energii elektrycznej, żywności, usług fryzjerskich, a także z utrzymujących się problemów z drożnością łańcuchów dostaw, które ograniczają dostępność części importowanych produktów.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz