Dynamiczny Indeks Konsumpcji w IV kwartale 2019 r.

Wskaźnik DIK wzrósł do 51,6 pkt. To wartość nieznacznie wyższa od tej odnotowanej w III kw. (51,42 pkt) i na zbliżonym do tej z II kw. (51,56 pkt). Tym samym dane o wartości transakcji bezgotówkowych wskazują, że dynamika konsumpcji w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie – taki poziom indeksu jest spójny ze wzrostem spożycia prywatnego w tempie około 4 proc. w skali roku. Oznacza to, że mimo pogorszenia koniunktury, wolniejszego wzrostu wynagrodzeń i obaw o dalsze wyhamowanie gospodarki w 2020 r., wydatki gospodarstw domowych wciąż rosły stosunkowo szybko, pozostając jedną z nielicznych składowych podtrzymujących dynamikę PKB.

 

 

Pobierz