Dynamiczny Indeks Konsumpcji w III kwartale 2021 r.

Wskaźnik DIK zmalał do 51,95 pkt. W II kw. indeks wynosił 52,58 pkt. Mimo spadku względem pierwszej połowy roku DIK utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - pomijając wahania w okresie pandemii ostatni raz tak wysoki poziom notowano w 2007 r. Dane te pokazują zatem, że popyt konsumpcyjny w okresie wakacyjnym dalej się odbudowywał, czemu sprzyjało pełne otwarcie gospodarki, poprawa nastrojów konsumpcyjnych Polaków oraz przywrócenie możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych. Dzięki rosnącej liczbie osób zaszczepionych więcej Polaków mogło zdecydować się na wyjazdy zagraniczne, co również podbijało popyt konsumpcyjny.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz