Dynamiczny Indeks Konsumpcji w III kwartale 2019 r.

Wskaźnik DIK w III kwartale spadł do 51,42 pkt. To wartość nieznacznie niższa od odnotowanej w II kwartale b.r. (51,56 pkt.) i III kwartale 2018 r. (51,62 pkt.). Dane o transakcjach bezgotówkowych wskazują więc, że dynamika konsumpcji w Polsce znajduje się w trendzie spadkowym i to mimo rozszerzenia programu 500+ oraz bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. W naszej ocenie spowolnienie wynika z równoczesnego wzrostu inflacji i spadku liczby osób pracujących w gospodarce, co ogranicza pozytywny wpływ wysokiej dynamiki płac na konsumpcję.

 

Pobierz