Dynamiczny Indeks Konsumpcji w II kwartale 2021 r.

Wskaźnik DIK wzrósł do 52,58 pkt. Tym samym został pobity i tak bardzo wysoki wynik z I kwartału (52,16 pkt). Wzrost indeksu powyżej 50 pkt dwa kwartały z rzędu oznacza, że konsumpcja wyszła z recesji. Równocześnie, średnia z ostatnich czterech kwartałów indeksu DIK osiągnęła rekordowy poziom 52,06 pkt, co sygnalizuje, że oczyszczona z wahań sezonowych dynamika spożycia prywatnego w II kw. będzie dwucyfrowa. Dane te pokazują również, że popyt konsumpcyjny bardzo mocno rósł wraz z otwieraniem kolejnych gałęzi gospodarki - restauracji, obiektów kulturalnych i sportowych oraz hoteli.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz