Dynamiczny Indeks Konsumpcji w I kwartale 2022 r.

Wskaźnik DIK zmalał do 49,22 pkt. Indeks spadł trzeci kwartał z rzędu i był to najsilniejszy spadek od IV kw. 2020 r., kiedy wprowadzono obostrzenia w związku z drugą falą pandemii COVID-19. Dane pokazują, że popyt konsumpcyjny jest coraz słabszy i w najbliższych kwartałach w ujęciu realnym może dojść do spadku poziomu konsumpcji w Polsce. Na pogorszenie nastrojów konsumentów wpływają przede wszystkim dwa czynniki: wysoka i wciąż rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych o bezprecedensowej skali i tempie, które ograniczają dochody rozporządzalne kredytobiorców. Ponadto konsumpcję ograniczają wciąż problemy z drożnością łańcuchów dostaw spowodowane pandemią w Chinach oraz wojną w Ukrainie.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz