Dynamiczny Indeks Konsumpcji w I kwartale 2021 r.

Wskaźnik DIK wzrósł do 52,16 pkt. To co prawda wynik lepszy niż w IV kw. (49,83 pkt), ale wyraźnie gorszy niż w III kw. (53,68 pkt). Wzrost indeksu powyżej 50 pkt oznacza, że koniunktura konsumencka uległa poprawie, a oczyszczona z wahań sezonowych dynamika prywatnego spożycia w I kw. była dodatnia. Dane te pokazują, że mimo utrzymania obostrzeń epidemicznych w wielu branżach, a nawet ponownego zamknięcia niektórych usług (np. salony kosmetyczne i fryzjerskie) popyt konsumpcyjny wzrastał w związku z poprawą nastrojów społecznych i obniżeniem stopy oszczędności. To zwiastun mocnego wzrostu konsumpcji po pełnym otwarciu gospodarki w II kw.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz