Dynamiczny Indeks Konsumpcji w I kwartale 2020 r.

Wskaźnik DIK spadł do 51,22 pkt. To najniższy wynik od czterech lat, ale wciąż powyżej granicy 50 pkt. W przeszłości DIK przyjmował takie wartości, gdy konsumpcja rosła w tempie 1-2 proc. Tak dobry wynik, mimo ograniczenia działalności gospodarczej w marcu, to przede wszystkim zasługa szybkiego wzrostu konsumpcji w styczniu i w lutym. Dotyczy to zwłaszcza branż usługowych - hotelarstwa, gastronomii i salonów kosmetycznych - które później zostały najbardziej dotknięte kryzysem. Biorąc to pod uwagę, na potrzeby tej edycji badania przygotowaliśmy specjalny wskaźnik DIK z ostatniego tygodnia marca (23-29 marca) - jego wynik w tym okresie wyniósł tylko 31,3 pkt.

Pobierz