Badanie konsumenckie 2022

Zwyczaje płatnicze co do zasady zmieniają się powoli, jednak ostatnie lata przyniosły przyspieszenie tego tempa, w zakresie sposobów dokonywania płatności za zakupy towarów i usług przez konsumentów. Więcej informacji na ten temat w załączonym raporcie.

Dynamiczny Indeks Konsumpcji

Pobierz